Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ‘Yeşil Mutabakat Kapsamında Yaşam Döngüsü Analizi Yetkinliğine Sahip Teknikerler Yetiştirilmesi’ başlıklı proje, Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Cevher Hibe Destek Programı kapsamında kabul edildi.

SUBÜ Avustralya ve İngiltere’de tanıtıldı SUBÜ Avustralya ve İngiltere’de tanıtıldı

Proje ile çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliğine yönelik atılan karbondioksit salınımını azaltma adımlarının ve üretimden atık bertarafına uzanan süreçteki yaşam döngüsünün işgücünün büyük çoğunluğunu oluşturan teknikerler tarafından da özümsenmesini sağlamak amaçlanıyor.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Ömer Hulusi Dede’nin yapacağı projede Dr. Öğretim Üyesi Nazire Pınar Tanattı ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demirel araştırmacı olarak yer alacak.

MÜFREDAT OLUŞTURULACAK
Projenin amacı doğrultusunda sürdürülebilir ekonomi yaklaşımına ayak uydurabilecek ve yaşam döngüsü analizi süreçlerinde etkin olarak görev alabilecek teknikerler yetiştirilmesi için üniversitelerin tekniker yetiştiren programlarında öğrencilere ilgili konuda temel bilgi ve uygulama becerisini kazandıracak müfredatların oluşturulması ve eğitimcilerin bu müfredatı uygulayabilmedeki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

Projenin Avrupa Birliği’nin iklim sorununun çözümü için belirlediği hedeflere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmak için oluşturduğu ve 2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta oluşturmayı amaçlayan Yeşil Mutabakat Politikası’na da katkı sağlaması bekleniyor.