ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR
AK Parti, küçük üreticinin korunmasına yönelik yeni bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Zincir marketler ve e-ticaret platformları yüzünden oldukça zor günler geçiren küçük işletmelerin haklarını koruyacak olan düzenleme ile artık üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak.

Bu sürenin dışında olan gıdalar için süre 60 günle sınırlanacak. Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılacak.

KÜÇÜK ÜRETİCİ KORUNMUŞ OLACAK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler küçük üreticiyi koruyacak şekilde yeniden ele alınıyor. Taraflardan birinin, diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.

Yöneticiler, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.

Serbest bölgelerde, bölge içi doğalgaz şebekesini işletici şirketler yapacak. Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri ise askıya alınabilecek.