TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Sigorta ve Finans sektör temsilcilerinden oluşan SATSO 16. Meslek Komitesi üyeleri yaptıkları basın bildirisinde depreme hazırlık anlamında sigorta poliçelerinin olası bir hasar konusunda poliçe sahibini maddi anlamda koruduğuna dikkat çektiler. Bu konuda tek başına DASK’ın yeterli olmadığını bu poliçenin konut ve iş yeri sigortaları ile desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

16.Meslek Komitesi Basın Bildirisi şu şekilde, “6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçesi olan, 7,8 Mw ve 7,5 Mw büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizde büyük yıkımlara sebep olmuş, 48.000’in üzerinde vatandaşımız canlarını kaybetmiştir.  Meydana gelen bu büyük felaketten dolayı tekrar milletimizin başı sağ olsun diyor, geride kalanlara ve tüm milletimize sabırlar diliyoruz. Felaketin ve kayıplarımızın acısını hala hissediyor  olmakla  birlikte  hayatın  devam  ettiği,  geride kalanların yaralarının sarılması gerekliliğini de hiçbir zaman unutmuyor ve sigortacılık sektörü olarak var gücümüzle çalışıyoruz.

24b10795a0d742b9b5556279f399f58e9b5bb8ceb85044d0b71002a309ba53fb

 4 MİLYAR DOLAR SİGORTALI HASARI BEKLENİYOR

 Ülkemiz, faylar ülkesi, bizler faylar ülkesinde yaşıyoruz ve yaşamaya da alışmamız gerekiyor.  Buna rağmen, depremin etkilediği alanı göz önüne aldığımızda tek seferde bu kadar büyük bir deprem, bu kadar büyük can ve ekonomik değer kaybı beklenmiyordu. Deprem bölgesinde toplam 5.3  milyon  sigorta  poliçesi  bulunuyor.  Ticari sigortalar hariç,  zorunlu deprem  sigortası,  konut,  kasko  gibi  bireysel  sigortalarda  2  ay  içerisinde  tüm  hasarın  ödeneceğini söyleyebiliriz.  20 Mart itibariyle DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)  toplamda  4.520.467.025  TL tazminatı  sigortalılarına  ödemiş  durumda  ve  dosyası  tamamlanan  hasarların  sayısı  her  geçen  gün artarak ödemeler devam etmekte.

Özdağ: Erdoğan, seçimleri yabancı seçmen ithaliyle kazandı! Özdağ: Erdoğan, seçimleri yabancı seçmen ithaliyle kazandı!

2-487

MUAZZAM BİR GÖSTERGE

Burada dikkat çekmek istediğimiz en önemli konu ise sigorta sektörünün ülke ekonomisine olan katkısı. Şöyle ki; afet bölgesinde sanayi kesiminin sigortalılık oranı, bireysel sigortalılık oranından daha yüksek olması ise dikkat çekicidir. Sigorta sektörü 4 milyar dolar civarında yani 80-90 milyar TL bandında hasar bekliyor. Toplam hasarın tamamına yakını reasürans dünyası tarafından ödenecek. Bu muazzam bir gösterge, neden sigorta yaptırmamız gerektiğini gösteriyor.  Deprem bölgesi için hepimizi gururlandıran yardım kampanyalarında toplanan yardıma yakın bir meblağ  sigorta  sektörü  tarafından  ülke  kaynaklarına neredeyse hiç dokunmadan karşılanmış olacak.

TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

Sigorta Bilincinin, hatta doğru poliçeyi alma oranının yükselmesi gereklidir. Sadece elektrik, su veya doğalgaz aboneliğini yaptırmak maksatlı değil herhangi bir hasarda tazmini mümkün olan teminatların poliçeleştirilmesi şarttır. Bu süreçte biz sigortacılara en çok gelen soru ise halk arasındaki ismiyle DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası. Zorunlu deprem sigortası ile aşağıda tanımlanmış binalar teminat altına alınmaktadır. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Yani işyerleri, işyerleri içerisindeki emtialar, konutların içerisindeki eşyalar Zorunlu Deprem Sigortası teminatına dahil değildir. Bunlar vb. değerler için işyeri ve konu paket gibi içerisinde deprem teminatının yanı sıra yangın, sel-su baskını, hırsızlık, terör, fırtına vb. ana teminatlarında bulunduğu paket poliçelerin yaptırılması önem taşımaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası bulunan bir yapı için teminat altına aldığı tutar, betonarme yapılar için m2 başına 3.016TL olup maksimum teminat tutarı 640.000 TL’dir.  Günümüz  şartlarında  bir  yapının  m2  inşaat  bedelinin  3.106  TL’nin  çok  üzerinde  olduğu gerçeğinden hareketle yapının herhangi bir hasarda gerçek maliyetinin kaşılanabilmesi için yukarıda bahsettiğimiz  paket  poliçelerin  Zorunlu  Deprem  Sigortasının  tamamlayıcısı  olarak  satın  alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.