Taşımacılık Uluslararası İstatistikler'de zirvede Taşımacılık Uluslararası İstatistikler'de zirvede

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sakarya SMMM Odası Başkanı Erdinç Atalay, vergilerde artış ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "7 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Katma Değer Vergisi Oranları ve Harçlarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeler ile devlet bütçe gelirlerini artırmak için vergi ve harçlarda artışa gidilmektedir. KDV yüzde 2 artırılırken, harçlarda da yüzde 50 bir artış söz konusu olmuştur. Artışların enflasyona etkisi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Yapılan değerlendirmelere göre KDV artışının bütçeye 30 Milyar TL bütçe geliri sağlayacağı düşünülmektedir. Bugün yayımlanan resmi gazete kararları ve meclise sunulan kanun teklifi ile gerek vergi mükelleflerine gerek vatandaşlara yansımaları olan bu artışlar yakın zamanda açıklanan asgari ücret ve memur maaşları zamlarının reel etkisini azaltacaktır. Bu artışlar vatandaşların satın alma gücüne tekrar kavuşma imkânını olumsuz etkilemiştir. Vergiler en son nihai tüketici, yani vatandaşın üzerinde kalan bir yüktür.

GÜNCELLEME YAPILMALI

KDV Oranları yüzde 2 artırıldı, Yazarkasalar, Fatura Sistemlerinde Yeni Oranlar Güncellenmeli. 7346 Sayılı Karara göre KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan mal ve hizmetlerde yüzde 10’a yükseltildi. Temel Gıda Ürünlerini kapsayan yüzde 1 olan mal ve hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yürürlük tarihi yayımı izleyen 3.gün olarak belirlendi. Dolayısıyla vergi mükelleflerinin 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yeni oranlara göre fatura ve yerine geçen belgeleri düzenlemeleri gerekmektedir. Mükelleflerin 10 Temmuz 2023 tarihi itibari ile yazarkasalarındaki, fatura sistemlerindeki, stok kartlarındaki KDV oranlarını güncellemeleri gerekecektir. İleride yanlış KDV oranı uygulanması ile cezalarla muhatap olmamak için oran güncellemelerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

YÜZDE 50 ARTIRILDI

Yurtdışından ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için getirdikleri telefonların kullanım izin harcı 6 bin 91 TL’den 20 Bin TL’ye yükseltildi. Yurtdışından getirilen telefonlar belirli bir süre kullanıma açık olduğundan harcının ödenerek imei kaydının yaptırılması gerekiyor. 492 Sayılı Harçlar Kanununda belirlenen maktu harç oranları yüzde 50 oranında artırıldı. Bu artışta sürücü belgesi harçları hariç tutuldu. Karar kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlar yer almaktadır."

5 PUAN ARTIRILDI

Son olarak, 6802 sayılı gider vergileri kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldığını belirten Atalay, ayrıca meclise sunulan kanun teklifine göre Kurumlar Vergisi Oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilmekte, taşıtlardan bir defaya mahsus 2023'te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınması da gündemdedir” dedi.