SAKARYA EN KÖTÜ BÖLGELERDEN
Sakarya’mız zemin açısından en kötü bölgelerden biridir. Bir V şeklinde sert tabaka üzerinde, 1100 mt. derinlikte alüvyon olan bir zemin üzerine kurulmuştur. Sakarya Nehrinin taşıdığı alüvyondan dolayı gevşek ve yumuşak bir zemindir. Bundan dolayı zeminde deprem anında sıvılaşma, yumuşama ve taşıma gücü kayıpları oluyor. Buna bağlı olarak da deprem etkisi çok daha fazla oluyor. Öyleyse ne yapmalıyız?
ŞEHİRCİLİK VE AFET YÖNETİMİ BAKANLIĞI
Başkan Adalet, Kentsel Dönüşüm Yasası çıkartacaklarını belirterek, “İlk önce “Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı” kuracağız. Daha sonra, merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir “Kentsel Dönüşüm Yasası” çıkartacağız” ifadelerine yer verdi.
DERHAL UYGULAMAYA KOYACAĞIZ
Başkan Adalet, “Tüm yapıları süratle gözden geçirerek deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulamaya koyacağız. Kentsel dönüşümü rant değil çevre ve insan odaklı, afet risklerine karşı dayanıklılığı arttıran, kent kimliğini yok etmeyen, doğaya ve tarihe saygılı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızı önceleyen bir anlayışla yürüteceğiz” diye belirtti.  
HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAM
Başkan Adalet, son olarak; “Kentsel dönüşüm projelerinde ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları bir bütün halde ele alacak; nüfus yoğunluğuna, ulaşım, eğitim, sağlık, yeşil alan ve alışveriş alanlarını planlayacak; yerindelik, şeffaflık ve adalet ilkelerini esas alacak ve riskli alanlarda yaşayanların, mahalli yönetimlerin, STK ve meslek odalarının sürece katılmasını sağlayacağız. Velhasıl vatandaşlarımızın güvenli evlerde, huzur içerisinde yaşam alanı sağlayacağız” dedi.