Sözleşmeli tarım, 18 Haziran 2006 günü yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Yasası’nın 13. maddesi ile yasallaştırılmış, 23 Mart 2023'te yürürlüğe giren 7442 sayılı yasayla tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülmüştü. Yönetmeliği 1 Eylül'de yayımlandı.

1 Eylül'densonra açılacak davalarda önce arabulucuya başvurulmuş olması gerekiyor.

Yönetmelikte, arabulucuların, başvuruları iki hafta içinde sonuçlandırmaları; bir hafta daha ek süre verilebileceği, anlaşmaya varılamadığı durumlarda arabulucunun düzenleyeceği ya da onaylayacağı son tutanağın dava dilekçesine ekleneceği gibi düzenlemeler yer alıyor.

Büyükşehir YADEM konferansları  ‘Alzheimer’ konusuyla başladı Büyükşehir YADEM konferansları ‘Alzheimer’ konusuyla başladı

Arabulucular, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosunca seçilecek.