TARIM ÜRETİMİNİN ÖNEMİ
CHP Adapazarı İlçe Başkanı Ayşe Füsun Çetin, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pandemi süreci sonrası, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı tarım üretimi, gıda güvencesi ve güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdi. AKP iktidarı tarafından yapılan 'tedarik zincirini korumanın önemi'ne ilişkin vurgular, esas olarak tarlayı üreticiyi çiftçiyi değil tabağı ve üretimi değil tüketimi güvenceye alma amaçlıdır. Zira tohumdan yeme, ilaçtan gübreye kadar dışa bağımlılığın artırılması üretim yerine ithalatı, gıda güvencesi yerine tedarikçiliği getirmiştir. Bu durum, ithalat baskısıyla ürün fiyatlarını düşürürken üretimi de olumsuz etkilemektedir. Dışarıda tekeller içeride ithalatçılar ve tüccarlar kazanırken üretici köylüler yok pahasına ürün satmaktadır. Aracılar, tüccarlar, tekeller kazanmakta ama köylü çökertilmektedir. Halk her gün daha pahalı tüketmeye zorlanmaktadır.

TARIM POLİTİKALARI
Halkımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşması için yapılması gerekenler; gıda güvenliği ve gıda güvencesini de kapsayan gıdanın bütün yurttaşlar için ulaşılabilir olmasına dayalı tarım politikaları hayata geçirilmelidir. Tarım topraklarının tarım dışı kullanımı üretimin azalmasına etkendir. Enerji ve madencilik faaliyetleri ve imara açarak betonlaştırma yoluyla tarım topraklarının talanı ve tahribatı engellenmelidir. Tarım girdilerinde dışa bağımlılığı azaltacak önlemler alınmalıdır. Tarım destekleri artırılmalı ve zamanında ödenmelidir. Besicilik yapan köylüye yem desteği sağlanmalı, hayvan yetiştiricisi köylülerden mera ve yaylardan para alınmasına son verilmelidir. Ürün fiyatları taban fiyat olarak belirlenmeli ve aracı, tüccar ve ihracat firmalarının açıklanan fiyatın altında fiyat dayatmaları engellenmelidir.

"OLMAZSA OLMAZ"
Tarımsal üretimin dolayısıyla da temel gıda maddelerinin olmazsa olmazı sulamadır. Sulama suyu ve sulamada kullanılan elektrik ücretleri düşürülmelidir. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri göz önüne alınarak, su kaynaklarının korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Ormanlık alanların talanı ve tahribi önlenmelidir. Tarımsal üretim, işleme, pazarlama aşamalarında kooperatifçilik teşvik edilerek desteklenmelidir. İthalatçı politikalara son verilerek ürün fiyatları ve üretim üzerindeki ithalat baskısı kaldırılmalıdır. Küçük aile çiftçilerinin bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları silinmeli, haciz işlemleri durdurulmalı ve tarımsal üretimin devamı için faizsiz kredi verilmelidir. Tarım ve gıdada oluşan tekelci yapılar ve zincir marketlerin etiket belirleyiciliği de gıda enflasyonunu artıran bir diğer etkendir. Gıdada tekelleşmenin önüne geçilmelidir. İnanıyor ve biliyorum ki ilk seçimlerin ardından CHP iktidarının güneşi, tarlada alın teri döken çiftçimizin üzerine  bütün bereketiyle doğacak, hakça bir bölüşümle ne aç ne açıkta tek bir yurttaşımız kalmayacak.”