Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Komisyonu tarafından ‘Kurumsal Dönüşüm Planlama Çalıştayı’ düzenlendi. Yükseköğretim ekosistemindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak üniversitenin geleceğe hazır olmasını sağlamak ve çevik yönetim yetkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda SUBÜ’nün iç ve dış paydaşlarının görüş ve tespitleri değerlendirildi.

Sakaryalı Diş Hekimleri ve Diş Teknisyenleri İDEX Fuarı'nda Sakaryalı Diş Hekimleri ve Diş Teknisyenleri İDEX Fuarı'nda

SUBUde_kurumsal_donusume_calistay_katkisi (5)
60 katılımcının yer aldığı ve 2 gün süren çalıştay, 4 ana başlık ve 2 tematik konu etrafında gerçekleştirildi. Çalıştay Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın kapanış konuşması, sonuç bildirgesinin sunulması ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Çalıştayın sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde tüm kamuoyu ile paylaşılacak.

SUBUde_kurumsal_donusume_calistay_katkisi (3)
BİRÇOK KONU BAŞLIĞI ELE ALINDI
Çalıştayın ana çerçevesini üniversitenin kurum içi değerlendirmeleri, geri bildirim raporları ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon ölçütleri ve yönetsel yaklaşımlar belirledi. Bu doğrultuda Değişim Yönetimi, Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Bilgi ve Teknoloji Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Uygulanabilir Ar-Ge (Tematik Masa), Uygulamalı Eğitim (Tematik Masa) alanlarında uzman görüşleri alınarak her bir çalışma alanına yönelik mevcut durum tespitleri ile görüş ve öneriler değerlendirildi.

SUBUde_kurumsal_donusume_calistay_katkisi (2)
Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İç ve dış tüm paydaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların çıktıları üniversitemizin gelecek planları için kıymetli olacak. Özellikle kurumumuzu amaç, vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda dönüştürmek; yeni yaklaşımları hayata geçirmek ve kurumsal özgünlüğümüzü güçlendirmek adına katkılar sağlayacak” dedi.

SUBUde_kurumsal_donusume_calistay_katkisi (4)