Sigortalı çalışan sayısında artış gözleniyor. Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak 1,1 milyon artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşti. Söz konusu artış yüzde 5,1 oranında gerçekleşti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni’nin 117’nci sayısı yayımlandı.

SGK Şubat ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,1 arttı ve genel eğilimi belirleyici oldu. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 3,7 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,4 düşüş görüldü.

Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27,9’u imalat, yüzde 15,6’sı toptan ve perakende ticaret ve yüzde 9,2’si inşaat sektörlerinde istihdam edildi. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 7,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe ise yüzde 1,3 artış gözlendi.

Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılın 8 ayında gerilerken, Kasım 2021’de başlayan sınırlı artış trendi Şubat ayında da devam etti.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Ocak ayına göre arttı
Şubat 2022’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 488 bin, Ocak ayına göre ise 29 bin artmış ve 5,1 milyona ulaştı; toplam istihdam içindeki payı da yüzde 32,2’ye yükseldi.

Eğitim sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör oldu. Kadın çalışanların payının en yüksek olduğu sektörler; yüzde 92,8 ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve yüzde 88 ile ev içi çalışanların faaliyetleri oldu. Onun dışında, sosyal hizmetler, eğitim, yatılı bakım faaliyetleri ve insan sağlığı hizmetleri sektörlerinde de yüzde 60’ın üzerindeki paylarla kadın çalışanların ağırlıkta olduğu görüldü. Kadın çalışanların yüzde 40’ından fazlası 5 sektörde istihdam edildi. Şubat 2022 itibarıyla bu sektörler perakende yüzde 11,9 ile ticaret, yüzde 10,3 ile insan sağlığı hizmetleri, yüzde 9 ile eğitim, yüzde 7 ile giyim eşyaları imalatı ve yüzde 5 ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri oldu.