1 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Taşımacılık Uluslararası İstatistikler'de zirvede Taşımacılık Uluslararası İstatistikler'de zirvede

Yönetmeliğe göre taraflar, tarımsal üretim sözleşmesini Bakanlığın belirlediği "tip sözleşme örneklerine uygun olarak" düzenleyecek. Tarımsal amaçlı örgütler yetkilendirilmeleri halinde sözleşmeye taraf olabilecek. Hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı örgütler, yetki aldığı üreticisi adına sözleşmeli hayvansal üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütebilecek. Sözleşme kapsamında, alıcı tarafından üreticiye bedelsiz olarak sağlanan girdiler üretimin yapılacağı yerin dışında kullanılmayacak. Resmi Gazete’de 5 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tarım sektöründe sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için düzenlemeler yapılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimle ilgili bir yönetmelik çıkarmadan Adalet Bakanlığı’nın bu alandaki hukuk uyuşmazlıklarına arabuluculuk uygulaması getiren yönetmeliği 1 Eylül’de yürürlüğe girmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Sözleşmeli üretimin hükümlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre, taraflar, tarımsal üretim sözleşmesini Bakanlığın belirlediği "tip sözleşme örneklerine uygun olarak" düzenleyecek. Üretici ve alıcı arasında yapılan sözleşmenin nüshası 15 gün içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerine teslim edilecek. Taraflar eğer sözleşmede bir değişiklik yapmak isterse bu değişiklik de 15 gün içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilecek. Alıcı, nakliye ve teknik maliyetleri kendisi karşılayacak. Alıcı, üretici isterse ücretini hemen temin etmek şartıyla gübre mazot gibi girdilerini kendisi teslim edebilecek. Sözleşme kapsamında "alıcı tarafından üreticiye bedelsiz olarak sağlanan girdiler üretimin yapılacağı yerin dışında" kullanılmayacak. Aynı zamanda sözleşmenin şartları dışında hükümler verilemeyecek.