Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact’e üye olan SEDAŞ, yeni bir başarıya daha imza attı. Şirket, daha iyi bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarla aylık iş ve ekonomi dergisi Inbusiness tarafından hazırlanan “Büyükten Öte Sürdürülebilir 350” listesine girdi. SEDAŞ böylelikle sürdürülebilir kalkınma için BM tarafından kabul edilen 17 Küresel Amaç doğrultusunda taahhüt veren en iyi şirketler arasına katıldı.

“Sürdürülebilir büyümenin değerine inanıyoruz”
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda toplumsal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye öncelik verdiklerini ifade etti. SEDAŞ’ın bu alandaki performansını sürekli güçlendirdiğini belirten Odyakmaz, “BM Global Compact üyesi olarak faaliyet bölgemiz Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce başta olmak üzere hem ülkemiz hem de dünyamız için sürdürülebilir büyümenin değerine inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, insan hakları, çalışma standartları ve yolsuzluklamücadele gibi acil konulardaki çalışmaları yürütüyor,elde ettiğimiz sonuçları raporlayarak paydaşlarımıza sunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla şirketimizde ve faaliyet bölgemizde hayata geçirdiğimiz uygulamaların başarıya ulaşmasından mutluluk duyuyoruz” dedi. “Büyükten Öte Sürdürülebilir 350” listesi, BM Global Compact üyesi şirketlerin, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yürüttükleri başarılı çalışmalar ile hedeflerini ortaya koymasıyla önem taşıyor.