KAPSAMLI VE DENGELİ
Öğrenciler, akademisyenler, üniversite liderleri, endüstri ve hükümetler tarafından güvenilen en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak üzere dikkatle düzenlenmiş olan THE Dünya Üniversiteler sıralamasında kullanılan 13 performans göstergesinin ağırlıkları Asya kurumlarının önceliklerini yansıtacak şekilde belirleniyor.

İlan edilen 2023 yılı Asya Üniversiteleri Sıralama sonuçlarına göre; 31 bölgeden 669 üniversite arasında Sakarya Üniversitesi, 301-350 sırada yer alarak önceki yıllara göre büyük ilerleme gösterdi. Araştırma Üniversitesi olma hedefine sahip olan Sakarya Üniversitesi, liderlerinin ve akademisyenlerinin bu doğrultudaki çabaları sayesinde aynı sıralamanın2022 yılındaki 401-500. sıradan ve 2021 yılındaki 401+ sıradan daha iyi bir sırada yer almayı başardı.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıralamada dikkate alınan performans göstergeleri; öğretim (öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), alıntılar (araştırma etkisi), uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve endüstri geliri (bilgi transferi) olmak üzere beş alana ayrılmıştır.

2023 Asya Üniversiteleri Sıralaması içerisinde Türkiye’den dahil olan 80 Türk üniversitesi arasında Sakarya Üniversitesi, 15-17. sırada yer alarak 2022 yılındaki 23-26.sıraya göre yükseliş elde etti. Araştırma Üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyen Sakarya Üniversitesi’nin kurumsal çabası, üniversite sıralamalarında da görülmektedir.