GÜÇLÜ ARAŞTIRMA EKİBİ

Güçlü anti-kanser etkiye sahip olduğu yakın zamanda belirlenen bazı bor türevlerinin proteomik teknikler kullanılarak prostat kanseri hücrelerindeki etki mekanizmalarının araştırılacağı projenin araştırma ekibinde araştırmacı olarak Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Asuman Deveci Özkan ve Öğr. Gör. Gülay Erman, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Kasap ve Dr. Merve Gülsen Bal Albayrak, projenin danışmanı olarak ise Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Fikrettin Şahin yer alıyor.

ANTİ-KANSER AJAN ADAYI

Projede, gelecek vaat ettiği düşünülen yeni bir anti-kanser ajan adayı kategorisi olan bor ve türevlerinin çeşitli kanser türlerinde anti-kanser olarak rol oynadığı gösterilerek etki mekanizmalarının detaylıca aydınlatılması potansiyel terapötik etkilerinin ortaya çıkarılması ve gelecekte yapılacak ilaç çalışmaları için yol gösterici nitelikte olması hedefleniyor. Tüm dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72’sinin ülkemizde olduğu göz önünde bulundurulduğunda bor ve türevleri ile ilgili yapılacak çalışmaların ağırlıklı olarak ülkemizde yapılması projenin önemini ortaya koyuyor.

İLK KEZ KAPSAMLI VERİLER

YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

Projeden elde edilecek sonuçlar, bor türevlerinin kemoterapötik ilaç olarak geliştirilebilmesi için ilişkili protein hedeflerinin ve sinyal yolaklarının ilk kez ortaya çıkarılması sağlanacak. Çalışma sonucunda bu ajanların prostat kanserindeki etki mekanizmalarına dair ilk kez kapsamlı veriler elde edileceği gibi yerli madenimizin kullanımı ile kanser tedavisinde yurt dışına bağımlılığı azaltacak yeni ilaç modellerinin geliştirilmesinin önü açılmış olacak.