Üye firma temsilcilerinin katılımıyla SATSO toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde özellikle yeşil mutabakata uyum sürecinde Avrupa Birliği’nin İklim, Enerji ve Mobilite Kümesinin temelinde 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma hedefine yönelik destek vermesikonusunda bilgiler aktarıldı. 

satso_ufuk_avrupa_projesi_semineri (3)
3 Oturumda gerçekleşen seminerde TÜBİTAK Yetkililerinden Çağrı Yıldırım ve Tarık ŞahinUfuk Avrupa Programı odağında KOBİ Alanı Destekleri ve TÜBİTAK Destekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. 

satso_ufuk_avrupa_projesi_semineri (2)
Seminerde genel olarak Ufuk Avrupa programının tanıtımı ve bu programın ülke ihracatına ve firmalara avantajları, sağladığı yenilikler, Avrupa Yenilik Konseyi ile sağlanan ortaklıklar ve açık erişim konularında bilgiler verildi. Ufuk Avrupa Küme 5 desteklerinin kapsamları, yararlanmak adına kurallara değinildi. 

satso_ufuk_avrupa_projesi_semineri (4)
Seminerin diğer oturumunda ise Avrupa Yenilik Konseyi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Konsey kapsamındaki kılavuz, geçiş gibi fon süreçleri, proje yazma eğitim faaliyetleri, uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye yönelik sağlanan destek ile ödül programları bilgileri aktarıldı.

satso_ufuk_avrupa_projesi_semineri (1)
Son oturumda soru-cevap olarak devam eden seminer karşılıklı bilgi alışverişlerinin ardından noktalandı.