TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun kapsamında TOBB’a olan borçlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zamları yeniden yapılandırıldı.

Bu doğrultuda, kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 13 Mart 2023 tarih ve 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu”un yürürlüğe girmesiyle Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine de ödeme kolaylığı sağlandı.
 
SATSO’dan yapılan açıklamada, “7440 sayılı Kanun, üyelerimizin SATSO’ ya olan 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarını ödemede kolaylık getirmektedir. Bu bağlamda, geçmiş dönem aidat borçlarına isabet eden gecikme zamlarının tamamı af olmakta, sadece anapara ödemesi yapılabilmektedir. Anapara, 9 taksite kadar taksitlendirilebilmektedir. Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023’tür” denildi.