VERGİ MUAFİYETİ

Taşkent, “Bu sene üçüncü fazı uygulanacak olan IPARD III Programı çiftçimiz ve ekonomimiz açısından değerlidir. AB katkısı 430 milyon avro olarak belirlenen programa Tarım ve Orman Bakanlığının katkıları da eklenince toplam bütçesinin 555 milyon avroya ulaşacağı belirtilmiştir. Program, yüzde 50 ile yüzde 75 arasındaki yüksek hibe oranları ve yatırımlara sağlanan vergi muafiyetiyle üretim anlamında çok caziptir. Sakarya, söz konusu programa dahil edilen illerin önemli bir kısmından hayvansal üretim, bitkisel üretim ve kırsal turizm potansiyeli anlamında daha yüksek nitelikteyken bu programa dahil edilmemiştir. Sakarya’nın programa dahil edilmemesi ve bu destekten mahrum bırakılması kabul edilemez. Buradan bütün Sakarya milletvekillerine sesleniyorum: Gelin hep birlikte bu sorunu çözelim, hem Sakarya’ya hem de ülkemize katkı sunalım. Sakarya’nın çiftçisi, üreticisi bunu hak ediyor” dedi.

Vekil Kaya’dan  Karakullukçu’ya ziyaret Vekil Kaya’dan Karakullukçu’ya ziyaret

OLUMSUZ BİR TABLO

Sakarya’nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu’nun 16 Ağustos 2023 tarihinde açıklamış bulunduğu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı fonuna dahil iller arasında bulunmadığını ifade eden Taşkent, “Sakarya, tarım üretiminde üst sıralarda yer almakta ve Türkiye ekonomisine bu alanda büyük katkı sunmaktadır. Tüm bunlara rağmen Sakarya’nın bu fondan yararlanamamasının hem Sakarya hem de ülke ekonomisi açısından olumsuz bir tablo yaratacağı açıktır.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KATKILAR

Taşkent’in önergesinde Bakan’a yönelttiği sorular şöyle: "Mevcut programa tarım konusunda gelişmiş ve bu alanda ülkemize büyük katkıları olan Sakarya ilinin dahil edilmeme gerekçesi nedir? Söz konusu programa sınırlı sayıda il seçilmesinin nedeni nedir?  Söz konusu programa seçilen illerin kriterleri nelerdir? Programa katılım hangi gerekçelere göre belirlenmektedir?  İllerin programa dahil edilmesinde yerel figürlerin karar alma süreçlerine etkisi söz konusu mudur?