"SU KAYNAKLARIMIZI GELİŞTİRİYORUZ"
Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Su kaynakları, yenilenebilir, ancak kıt kaynaklardan biri olarak toplumun ortak malıdır. Kullanımı üzerinde önemle durulması gereken, bugün ve yarın için hayati öneme haizdir. Bu nedenle, su kaynaklarımızı koruyor, geliştiriyor, kontrol ediyor ve herkesin faydalanacağı şekilde tesisler yapıyor, hizmete sunuyoruz" dedi.

DJI_0957
SULU TARIMA GEÇİŞ
Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan kuraklıklarla birlikte, suyun nedenli önemli olduğu bir kez daha müşahede edildiğinin altını çizerek, gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzı en önemli konumuz haline gelmiştir. Bitki ihtiyacı kadar su kullanıp birim alandan daha fazla ürün alabilmenin yanında, kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmemiz ve stratejilerimizi ona göre şekillendirmemiz gerekmektedir. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Modern sulama ile daha çeşitli,daha fazla ve kaliteli üretim yapabilmek mümkündür.

MEHMET AKİF BALTA DSİ GENEL MÜDÜRÜ (GENEL)
VERİMLİ TOPRAKLAR
Kuru tarım yapılan alanlardaki kısıtlı bitki deseni, geliştirilen sulama projeleri ile çeşitlilik göstermektedir. Sulanan alanlardaki üretim değeri artışı ve gayri safi milli zirai gelir, projesiz duruma göre 5 kat artış görülmektedir. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte; bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projelerinden olan GAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

DJI_0998
SULAMA SEZONU BAŞLADI
Sakarya'da 3 Mayıs'ta tarihinde başlayan 2023 yılı sulama sezonunda toplam 59 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sakarya'da toplam 59 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 810 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

DJI_0994

DJI_0993

DJI_0992

DJI_0982

Engelsiz Hobi Atölyelerinde kayıtlar başlıyor Engelsiz Hobi Atölyelerinde kayıtlar başlıyor