VERİMLİ VE ETKİN
CHP Adapazarı İlçe Başkanı Ayşe Füsun Çetin, şehir genelinde yoksulluğun ve işsizliğin giderilmesi, yaşamın ucuzlatılması için tüm birimlerin ortak bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’ne çağrı yaparak açıklamada bulunan Başkan Çetin şu ifadelere yer verdi:
“Sakarya’mızda öncelikle insan haklarından, çocuk ve kadın haklarından, engelli haklarından, emekçilerden, dar gelirli ve yoksullardan, çevreden ve sağlıklı kentleşmeden yana kararlı ve planlı bir belediyecilik politikasının uygulanmasını istiyoruz. Bu politikaların uygulanmasının ilgili tüm demokratik kitle örgütleriyle ve halkla birlikte gerçekleştirilmesi başarılı olabilmenin ön koşullarından birisidir. Bunun için de demokratik katılımın ve temsiliyetin en verimli ve etkili bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

SOSYAL ÖNLEMLER
Sakarya’mızda yoksulluğun ve işsizliğin giderilmesi, yaşamın ucuzlatılması için gerekli tüm ekonomik-sosyal önlemler alınmalıdır. Belediyelerin öncülüğünde yoksulluğun giderilmesine katkı sunacak, özellikle de varoşlarda yaşayan işsiz yurttaşların becerilerini geliştirecek, üreticiliği teşvik edecek ve vatandaşlara gelir getirecek, yeni istihdam alanları yaratacak, yerli malı üretim ve tüketim projeleri oluşturulmalı, tüketim kooperatifleri teşvik edilmelidir.

İŞBİRLİĞİ YAPILMALI
Sakarya’mızda yaşamının ucuzlatılabilmesi için idari, ticari, yasal ve diğer tüm önlemler alınmalı, bu konuda ilgili demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır. Sakarya’mızda su, ulaşım, ısınma-barınma, eğitim ve sağlık gibi kentte yaşayan tüm yurttaşların en temel gereksinimlerinin giderilmesi ve hizmetlere en iyi şekilde ulaşabilmelerinin sağlanabilmesi için tüm önlemler alınmalıdır.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ
Sakarya’mızda sağlıklı ve güvenli bir kentleşme ve çevre için, halkın kentlerde her yönden (gerek doğal afetler gerekse tüm tüketim maddeleri ve diğer sosyal olaylara karşı) güvenli ve sağlıklı yaşayabilmesi için imar uygulamaları başta olmak üzere gerekli teknik ve idari önlemler alınmalıdır. Sakarya’mızda Kent içi ulaşımı motorlu araç ve otomobil öncelikli durumundan insan öncelikli duruma getirilmelidir. Bunun için raylı sistem ve toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalıdır. Alınacak önlemlerle insanların, çocukların, engellilerin rahatça gezip dolaşabileceği, havası temiz, gürültüsüz bir kentin oluşturulması sağlanmalıdır.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME
Sakarya’mızda gıda maddelerinin sağlıklı ve ucuz bir şekilde tüketicilere sunulmasını sağlayacak önlemler alınmalı ve bu konuda ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır. Sakarya’mızda yaşayan halkın ve tüketicilerin her konuda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olabilmeleri, haklarını öğrenebilmeleri ve arayabilmeleri için bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayacak eğitim ve bilgilendirme politikalarına ağırlık ve önem verilmelidir.

KÜLTÜREL VE SPORTİF
Sakarya’mızın çöp ve katı atık toplama ve değerlendirme sorununun en etkili, doğru, bilimsel, sağlıklı bir şekilde çözülmesi sağlanmalıdır. Sakarya’mızın İmar düzenlemeleri ve değişiklikleri halkın yararına ve sağlıklı bir kent olma özelliğine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Sakarya’mızın tabela ve görsel kirlilikler ile bunların yarattığı dil kirliliğine son verilecek uygulamalara gidilmelidir. Sakarya’mızın  tarihsel kimliğine en iyi şekilde sahip çıkılmalı ve konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Sakarya’mızın her çeşit kültürel ve sportif etkinliklere halkın ve gençlerin katılabileceği şekilde tüm önlemler alınmalıdır.

OLAĞANÜSTÜ BİR GAYRET
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel de iktidar da olduğu tüm belediyelerimiz bu sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik anlayışına uygun önerileri ve isteklerimizin gerçekleşmesi adına 2019’dan bu yana merkezi hükümete rağmen olağanüstü bir gayret sarf etmektedirler. Halkımız hiç endişe etmesin ilk seçimde CHP iktidarıyla sözünü ettiğimiz toplumcu belediye anlayışının gerçekleştirilebilmesi adına genel yönetimlerle (hükümet) yerel yönetim ve belediyelerin bu doğrultuda bütünlüklü olarak ve uyum içerisinde bir anlayışa sahip olması ve bunun gereği olan politikaları uygulamaya koymaları ile yurdumuzun her yerinde halkçı belediyeciliğin altın çağını sunmamıza sayılı günler kaldı.”