Sakarya Barosu, stajyer avukatlara ekonomik destek talep etti.

Baro tarafından, Adalet Bakanlığı'na ve Sakarya Milletvekillerine yasal düzenleme ile ilgili yazılı talepte bulunuldu.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına vekil Bülbül'den destek Staj ve Çıraklık Mağdurlarına vekil Bülbül'den destek

"VEKİLLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK!"
Baro’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:
“Aday din görevlilerine harçlık verilmesini sağlayan 31 Mayıs 2023 tarihli yönetmelik ile birlikte meslek grubunda henüz aday konumunda olan kişilere ekonomik destek verilmeye devam edilmektedir. Fakat stajyer avukatlarımıza bu nevi bir destek sağlanmamaktadır. Anılan durum açıkça Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu doğrultuda Sakarya Barosu olarak; Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Staj Yönetmeliğinde gerekli düzenlemenin yapılarak stajyer avukatlar için geri ödemesiz, maliye hazinesinden karşılanmak üzere (harçlık, maaş vs.) almalarının önünün açılmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması, Stajyer avukatlar için uygulanan vergi ve SGK prim muafiyetinin mesleğin ilk 5 yılını kapsayacak biçimde yasal düzenlemeye kavuşturulması (1 yılın 5 yıla çıkartılması), ve dahi kıdem farkı gözetmeksizin tüm meslektaşlarımız için halen 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında 4/b olarak prim ödeyen avukatların prim gün sayısının erkek avukatlar bakımından 9000 günden 7200 güne, kadın avukatlar bakımından ise 7200 günden 5400 güne indirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını, Adalet Bakanlığından ve tüm Sakarya milletvekillerinden talep ettik. Sayın vekillerimizden beklentimiz büyük, desteklerini bekliyoruz.”