KANUNA AYKIRI
Konu ile ilgili barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Avukatlık yetkilerini kullanarak kanuna aykırı bir şekilde faaliyet gösteren ve vatandaşlarımıza büyük mağduriyetler yaşatan hasar danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerini önlemek adına hastaneleri bilgilendirdik. Hasar Danışmanlık Şirketleri, trafik ve iş kazaları başta olmak üzere sadece avukatlar tarafından yürütülebilecek olan tazminat alacağına ilişkin hukuki ihtilaflarda uzun yıllardır Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde faaliyetlerini yürütmektedirler. Hem avukatların münhasır meslek alanını ihlal etmekte hem de vatandaşların sigorta alacağını çok düşük meblağlara resmen ya da fiilen devralmak suretiyle onları zarara uğratmaktadır.

YETKİLERİ BULUNMUYOR
Söz konusu hasar danışmanlık şirketlerinin kanunen yetkili olmadıkları halde; avukatlık hizmeti verdikleri, yasal işlemleri takip ettiklerini beyan ettikleri, ilgili (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu vs.) mevzuata aykırı şekilde üçüncü kişilerden (komisyoncu, aracı kullanarak) bilgi talep ettikleri, aldatıcı kazanç miktarları belirttikleri, tüketicilerin bilgi eksikliklerinden ve içerisinde bulundukları zor durumdan faydalanmak suretiyle onları istismar ederek avukatlara özgülenmiş işlerin kendileri tarafından gerçekleştirildiği saptanmıştır.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. maddesi uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu kendi kurum ve kuruluşunda, bu kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülükleri görevden ayrılmalarından soma da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kurula bildirmelidir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Baromuzca, Hasar Danışmanlık Şirketi, Trafik Yardımlaşma Derneği veya her ne ad altında olursa olsun, münhasıran avukatların iş alanına el atan, vatandaşı sömüren, aracı kişiler veya kurumlar ile işbirliği yaparak kişisel verileri öğrenen bu şirketler ile mücadeleye devam ettiğimizi, KVKK (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU) ihlali yapılmasının hukuka aykırı olduğu ve yapanlar hakkında baromuzca suç duyurusunda bulunulacağını bilgilerinize sunarız.”