Yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah İnce’nin yapmış olduğu “Gençlerin İslam’a İnanma Düzeyleri İle İnanç Sorunlarının Tespiti ve İnanç Sorunlarıyla Aile Kurumu İlişkisinin İncelenmesi Projesi”nin Gençlik ve Literatür Çalıştayı, Türkiye Diyanet Vakfı İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY)ev sahipliğinde 2-3 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 2 Haziran Cuma günü açılış oturumuyla başlayan çalıştay 3 Haziran Cumartesi günü dört oturumda sunulan tebliğlerle devam etti. 

Tıp Fakültesinden TÜBİTAK-1002 Proje Kabulü Tıp Fakültesinden TÜBİTAK-1002 Proje Kabulü

1-862

Çalıştayda gençlik ve inanç problemleri hakkında taranmış olunan makaleler, lisansüstü çalışmalar, raporlar ve sosyal medya üzerinden yapılan detaylı araştırmaların verileri sunuldu. Ayrıca Gençlerde Din-İnanç ve Aile Konulu pilot uygulamanın sonuçları ele alındı ve ön değerlendirmesi yapıldı. Çalıştayda Bilim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, SAÜ İlahiyat Fakültesinden proje ekibinde yer alan öğretim üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığından katılan temsilcilerinin karşılıklı müzakereleriyle projenin geldiği nokta ve ilerleyen aşamalarda yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu ve bunlarla ilgili kararlar alındı.

4-4613-5642-640