Çalışmada, ülkemizde önemli bir geleneksel fermente gıda olan ve ağırlıklı olarak laktik asit bakterileri içerdiği bilinen tarhana, probiyotik Bacillus varlığı açısından değerlendirilecektir.

Tıp Fakültesinden TÜBİTAK-1002 Proje Kabulü Tıp Fakültesinden TÜBİTAK-1002 Proje Kabulü

Bacillus cinsi bakterilerin probiyotik olarak önemi sporlu yapıda olmalarından kaynaklanmakta olup ısıl işlem gören gıdalar gibi ekstrem ortamlarda dayanıklılığını korumaktadır.

Çalışma ile elde edilecek probiyotik özellikteki Bacillus’ların, çeşitli gıda ürünlerinde kullanım olanakları araştırılacaktır.

Projede Doç. Dr. Ayşe Avcı (Yürütücü) ile birlikte Prof. Dr. Serap Coşansu Akdemir, Prof.  Dr. Omca Demirkol, Dr. Öğr. Üyesi İnci Cerit ve Arş Gör. Dr. Elif Sezer Araştırmacı olarak görev almaktadır.

Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Çakır Danışman olarak yer almaktadır.