Fotoğrafçı esnafının istediği oldu Fotoğrafçı esnafının istediği oldu

Aşure gecesi ise Muharrem ayının onuncu gecesidir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Adem aleyhisselâmın tövbesinin kabul olması, Nuh aleyhisselâmın gemisinin tufandan kurtulması, Yunus aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrihim aleyhisselâmın Nemrudun ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması, Yakub aleyhisselâmın, oğlu Yusuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyub aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve İsa aleyhisselâmın viladeti ve Yahudilerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşure günü oldu. 
Nuh “aleyhisselâm” gemide aşure tatlısı pişirdiği için Müslümanların Muharremin onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed “aleyhisselâm” ve Eshâb-ı kiram “radıyallahü anhüm ecma’în” böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak, bidattir, günahtır. Muhammed aleyhisselâmın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, Ehl-i sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevap olmaz. Günah olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. İbni Âbidîn, 5. cilt, 276. sahifede diyor ki, (Kirpiklere sürme çekmek sünnettir. Fakat, bunu yalnız Aşure günü yapmak haramdır).
Hazret-i Hüseyn “radıyallahü anh” o gün şehit oldu diyerek, matem tutmak, dövünmek de bidattir. Günahtır. Şiiler, hazret-i Hüseyin için matem tutuyorlar. Hazret-i Hüseyin’i, Hazret-i Ali’nin oğlu olduğu için, tapınırcasına övüyorlar. Ehl-i sünnet ise, onu Resulullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” torunu olduğu için çok seviyoruz. İslamiyet’te matem tutmak yoktur. Müslümanlar, yalnız Aşure günü matem tutmaz. Kerbela faciasını hatırlayınca her zaman üzülür. Kalpleri sızlar. Gözleri kan ağlar. İslamiyet’te matem tutmak olsaydı, Aşure günü değil, Resulullah’ın Taif’de mübarek ayaklarının kana boyandığı ve Uhud’da mübarek dişinin kırılıp, mübarek yüzünün kanadığı ve vefat ettiği gün matem tutulurdu.

Aşure Gününde Gusül abdesti almak, oruç tutmak, iftar vermek, sadaka vermek, eve 10 çeşit ihtiyaç almak, en az 10 kişiye selam vermek faziletli ibadetlerdendir.

Ayrıca Aşure Günü oruç tutmak Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ancak orucun tek gün değil de peş peşe iki gün tutulması gerekir.  Yani 9. Ve 10. gün, ya da 10. Ve 11. Gün.