KADEMELİ OLARAK
Açıklama şu ifadelere yer verildi:
“5 Eylül 2022 tarihli Baro Başkanları toplantısında; CMK (zorunlu müdafilik hizmeti) ücretlerinin günün ekonomik koşullarına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de dikkate alınarak iyileştirilmesi, KDV oranının da %1’e indirilmesi konusunda ortak mücadele edilmesi ve bu amaçla 81 Baronun ilk etapta CMK hizmetlerini yavaşlatılmasına sonrasında kademeli olarak hizmetin durdurulmasına karar verilmişti.

SOMUT VE YETERLİ ADIMLAR
13 Eylül 2022 tarihindeki yavaşlatma eyleminden sonra TBB’nin, Adalet Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu makul düzeyde bir iyileştirmenin yapılacağı söylenmiş ve eylemler askıya alınmıştır. Geldiğimiz aşamada beklentiler doğrultusunda CMK Ücretlerinin Avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının %1’e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığını ve atılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

SİSTEM KAPATILACAK
05.09.2022 Tarihli Baro Başkanları Toplantısında alınan karar doğrultusunda ilk etapta 20.12.2022 00:00 itibariyle 24 saatliğine 'CMK Otomatik Atama Sistemleri' kapatılacaktır. Avukat görevlendirmeleri 24 saat boyunca sadece şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için ilgili birimlerin Baro Başkanlıklarına taleplerini (yazılı veya telefonla) ulaştırılması halinde yapılacaktır.

GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK
Bu süreçte CMK ücretleri ile ilgili devam eden görüşmelerin neticesi de takip edilecek, gelişmeler ışığında kararımızın değiştirilebileceği ve görevlendirmelerin tamamen durdurulabileceğini de (şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için gelen talepler hariç) kamuoyunun bilgisine sunarız.”

1-372

2-288