Dil bilimci Dr. Yusuf Gedikli’nin kaleme aldığı Kafkasya Hunları ve Hun Türkçesi adlı eseri Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlandı. Bilindiği gibi serinin birinci kitabı Avrupa Hunları ve Avrupa Hun Türkçesi geçen yıl (2021) Ötüken yayınevinden çıkmıştı.

medyadetay yazarı Yusuf Gedikli’nin yeni kitabında Kafkasya bölgesindeki Hunları konu edindiği, Kafkasya’ya komşu Kırım’daki Hunlardan da bahsettiği görülmektedir. Tarih kaynaklarında ‘Hun’ teriminin geniş anlamda kullanıldığını gözden ırak tutmayan Gedikli’nin eseri konuyla ilgili dokuz makaleden oluşmaktadır. Makalelerin sonuna özel kaynakçaları koyarken, genel bir kaynakça vermeyi de ihmal etmediği dikkat çekmektedir. Ayrıca Kuzey ve Güney Kafkasya ile Kırım’daki Hunların tarihine kısaca değinmektedir.

kitap

Gedikli, yeni kitabı hakkında şöyle diyor:

“Kuzey ve Güney Kafkasya ile bu coğrafyaya komşu olan Kırım yarımadası, miladın ilk yüzyıllarından itibaren Türklerin sevdiği ve yaşadığı yerleşim alanlarındandır. Buraları mesken tutan Türk kavimleri arkalarında birçok iz bırakmış, yerlerini kendilerinden sonra gelen öteki Türk kavimlerine devretmişlerdir. Bu Türk kavimleri arasında Hunlar, Bulgarlar, Barsiller, Sabarlar, Hazarlar vb. yer almışlardır.

Kitabımızda Kuzey ve Güney Kafkasya ile Kırım’daki Hunların dil verilerini ve kısa tarihini konu edindik. Yalnız Hun teriminin içine asıl Hunlarla birlikte yukarıda adlarını sıraladığımız Ogur (Bulgar), Barsil, Hazar hatta Sabar Türkleri de girer. Dolayısıyla incelediğimiz bütün ad ve sanların sadece asıl Hunlara ait olduğunu söyleyemeyiz. Bunların bir kısmı asıl Hunların dışındaki Türklere de ait olabilir. Fakat bu, hiç de önemli değildir. Çünkü sonuçta bunların hepsi Türk’tür.

Tuna, Kırklanmış Portreler’iyle FSAL’daydı Tuna, Kırklanmış Portreler’iyle FSAL’daydı

Eserimizde ortaya koyduğumuz dil verilerinin Türkolojide çığır açacağına inanıyoruz.”

Yusuf Gedikli’nin geçen yıl Dillerin Şifresi adlı kitabının ikinci cildiyle Osmanlı Devletini Kuran Osman Bey’in Adı Sorunu adlı eserleri okurla buluşmuştu. (HÜDAVENDİGÂR ONUR)