SUBÜ öğrencilerinin 95 projesine TÜBİTAK desteği SUBÜ öğrencilerinin 95 projesine TÜBİTAK desteği

MEB, özel okulların gizli zammına takip başlattı. Özel okulların eğitim giderlerinin dışında “sosyal etkinlik” ve” genel gider” kalemleri altında ücret talep edilmesine dair gelen şikayetler değerlendirildi. Özel okulların ara sınıf ücretlerine gelecek zam yüzde 65 olarak sınırlandırılmıştı. Ara sınıflara yapılacak ücret artışının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak MEB tarafından belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilmesi için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de değişikliğe gidildi.
ozel_okul2
ZAM YÜZDE 65’İN ÜSTÜNDE OLAMAZ
MEB, özel okulların eğitim ücreti artışlarını ve öğrencilere verdikleri diğer hizmetlere ilişkin ücretleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve "Özel Okul Kayıt Sözleşmesi" gibi mevzuat hükümleri kapsamında denetliyor. Mevzuata göre, özel okullar, gelecek yıl için ara kademedeki öğrenciler için yüzde 65’lik zam oranını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına "eğitim ücreti" olarak işlemek zorunda. Bu nedenle bu oranın üstündeki zammı sistem kabul etmiyor.
ozel_okul3
ÖZEL OKULLARDAN GİZLİ ZAM
Mevzuat hükümleri açık olmasına rağmen, bazı özel okulların Bakanlığın belirlediği çerçevenin dışına çıkarak özel okul ücretlerinin yanı sıra "genel gider" ya da "sosyal etkinlik" adı altında bazı kalemler için de velilerden ücret talep ettiği öğrenildi. Özel okulların gelecek eğitim öğretim yılı için ön kayıt ve kayıt işlemlerinin hızlandığı bu günlerde velilerin bu yöndeki şikayetlerinde de artış gözlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin şikayetlerini değerlendirmeye aldı.
ozel_okul5
GİZLİ ZAMMA KADEMELİ CEZA
İlgili mevzuatta, öğrenci kayıt sözleşmesinde yer almayan bir kalemin veliden istendiğinin tespit edilmesi halinde "kademeli ceza sistemi" tanımlanıyor. İlk değerlendirmede, şikayetler doğruysa, öncelikle özel öğretim kurumuna asgari ücretin 5 katı kadar idari para cezası uygulanması gündeme gelebiliyor. Aynı fiilin tekrarı halinde ise asgari ücretin 25 katı kadar idari para cezası kuruma tebliğ edilebiliyor. Mevzuat, aynı fiilin üçüncü kez işlenmesi halinde kuruma kapatma cezası verilebilmesini içeriyor.
ozel_okul4
İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER ZORUNLU HALE GETİRİLEMEZ
Bunun yanında öğrenci kayıt sözleşmesinde, "eğitim ücreti" dışında kalan "yemek, kahvaltı, takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt" adıyla 8 kalemde tanımlanan giderler "velinin isteğine bağlı" hizmet kalemleri olarak sıralanıyor. Bakanlık, velilerin "isteğe bağlı" bu hizmetlerin zorunlu olarak eğitim giderlerine dahil edilmesiyle ilgili şikayetlerini de değerlendiriyor./ TÜRKİYE GAZETESİ