Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Çalışanlarına destek sağlayan işverenler vergi avantajına sahip olacak. Çalışanlar da ısınma giderlerini daha kolay ödeyebilecek.
Yükselen ısınma giderlerini desteklemek amacıyla, özel sektör çalışanlarına devlet tarafından kolaylık sağlanıyor. İşverenlere vergi ve SGK primi kolaylığı imkanı tanıyacak ödeme kapsamında, işverenler çalışanlara bin TL’ye kadar doğalgaz ve ısınma yardımı yapacak. Böylelikle milyonlarca çalışanın maaşı artacak.

maaslara_ek_odeme2
Düzenleme kapsamında; asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL devlet tarafından alınmayacak. Toplam 633 TL’lik bu rakam çalışanların hesabına eklenebilecek.

maaslara_ek_odeme5
İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin TL’ye kadar olan kısmı için vergi ve SGK primlerinden muaf olacak. Böylece bin TL’ye kadar miktar 2023 Haziran ayına kadar işçilerin maaşına eklenebilecek.
9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştı. Çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı nakit olarak aylık bin TL’ye kadar destek yapılmasının önü açılmıştı. Ayrıca personele yemek bedellerinin nakit olarak ödenmesi sağlanmıştı.

maaslara_ek_odeme3
İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Ancak her işveren çalışanlara bu ödemeyi yapmak zorunda değil. Doğalgaz desteği işverenler açısından tamamen isteğe bağlı olacak.
Aylık toplam bin TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına girecek. Bin TL’yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi olacak.
Bu istisnadan faydalanmak için yapılacak söz konusu ödemenin mutlak suretle çalışanların mevcut esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

maaslara_ek_odeme4
Çalışanların ücretinde bir artış olmadan ücret kaleminin adı değiştirilerek bu istisnalardan yararlanmak mümkün olmayacak.
Şirketlerin vereceği doğalgaz istisnası 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Çalışanların işverenlere doğalgaz ya da elektrik faturası ibraz etme gerekliliğinin olup olmayacağı ise şu an için belirsiz. Daha önce bu şekilde nakit olarak yapılan destekler gelir vergisine tabi tutuluyordu.
Öte yandan personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisi kapsamına alınmayacak.
Yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilaveten nakit ödenen yemek bedellerinden gelir vergisi alınmayacak.