DARISI METAL OSB’YE

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ‘Ferizli Doğayı Koruma ve Tarımı Destekleme Derneği’ başkanı Osman Bostan “Lojistik OSB’nin iptali çevremiz adına sevindirici olmuştur darısı metal OSB’nin başına. Biz sanayiye değil yer seçiminin verimli topraklar olmasına karşıyız. Bu nedenle Seyifler’deki Metal OSB’nin de derhal durdurulması ve toprakların tarıma bırakılması için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm bilim insanları bir araya gelse bir saksı toprak yapamayacaklarını her akıl sahibi bilmektedir. Bu konuda olumlu görüş belirten toprak kurulu yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Unutulmasın ki zamanı geldiğinde saygıyla hatırlanacaklardır” diye belirtti.

UYGUN GÖRÜLMEDİ

Öte yandan ilgili makamlara iletilen yazı da “01.04.2021 Tarih ve E-27609825-100-779 Sayılı yazınız; Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Değirmencik Mahallesinde yer alan toplam 213 hektar yüz ölçüme sahip arazide “Doğu Marmara Lojistik Bilişim Teknolojileri ve Üretim İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ” kurulmak üzere arazi kullanım talebi için, Sakarya İl Toprak Koruma Kurulunca alınan karar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, nihai karar verilmek üzere hazırlanan dosya Bakanlığımıza gönderilmiştir. İlgi yazı ve eklerinin Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi sonucunda, bahse konu arazinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamında istenilen amaçla kullanılması uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.