Lastik-iş Sakarya Şube Başkanı Fuat Özbay, fabrika çalışanlarının alın terinin, hakkının, emeğinin mücadelesini verdiği belirterek, 5 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde de işçilerin tavrının, tamamen üretimin devam etmesi yönünde olduğunu söyledi. İşverenin sürekli bahanelerle karşılarına çıktığını ifade eden Özbay, “Ülkemiz şartları malum. Çalışan arkadaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmesini istemek en doğal hakkımız değil midir? İşverenin işçisine karşı sosyal anlayış içerisinde haklarını gözetmesi ve bu hakları işçisine yansıtması kadar doğal ne olabilir? İşveren her fırsatta maliyetlerinin arttığını ve bunun altında ezildiğini dile getirmektedir. Peki, işçi kardeşlerimizin maliyetleri artmamış mıdır? Alım gücü düşmemiş midir?
Bizler Lastik-iş Sendikası olarak çok şey isterniyoruz. Sadece düşen alım gücümüzün iyileşmesini talep etmekteyiz. Afaki bir beklentimiz ve işvereni zora sokacak bir talebimiz olmadığı aşikardır.
Bu toplu sözleşme süreci devam ederken işçilerimiz psikolojik olarak demorilize olmuştur. Sözleşme bitmediği için artan fiyatlar karşısında işçilerimiz maddi ve manevi çıkmaza girmişlerdir. Bütün bu olumsuzluklar yaşanırken işverenin tutumu, benim elimden gelen bu kadar deyip olaylara sessiz kalması ve mevcut ülke şartlarını bahane etmesi bizler tarafından kabul edilmemektedir.
Sözleşmenin kendi istediği şartlarda bitirilmesi ve sendikal mücadeleyi baltalamak için 2 ay önce haksız bir şekilde 2 arkadaşımızın ve 2 gün önce de aynı nedenlerle 1 arkadaşımızın iş hakkını feshederek aklınca sendikal mücadeleyi kırmak için tavır sergilemiştir. Bu psikolojik baskılara aldırış etmeyerek boyun eğmeyeceğimizi, yarının geleceği olan çocuklarımızın haklarını savunmaktan da geri durmayacağımızı her platformda dile getirmekten çekinmeyeceğiz.
İşçilerin bağlı bulunduğu sendikanın fikri alınmadan bu uygulamaların ve dayatmaların tarafımızca kabul edilebilirliği asla mümkün değildir.
Buradan Berke plastik işverenine sesleniyoruz.
Almış olduğunuz tek taraflı ve keyfi kararlarınızı ve yapmış olduğunuz yanlış uygulamaları gözden geçirmeniz, bu yanlıştan dönmeniz konusunda sizleri uyarıyoruz.
Bu yanlışlara devam ettiğiniz sürece, Lastik-İş Sendikası olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Üyelerimize bedel ödetenlere yasal zeminde bedellerini ödeteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. 
Haklı mücadelemizde bizlerin yanında olan emeğin ve alın terinin kutsallığına inanmış tüm dava arkadaşlarımıza Lastik-İş sendikası olarak teşekkür ediyoruz” dedi.