Tüketici kredilerinde vatandaşın belini büken fatura kalemlerine hükümet dur dedi. Torba yasa ile Tüketici Kanunu'nda değişikliğe gidildi.
1 Nisan 2022'den itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik ile türketici kredilerinde zorunlu tutulan hayat sigortası yapma şartı kaldırıldı. Tüketicileri mutlu eden değişikliğin detaylarını Hukukçu Ebubekir Elmalı TGRT Haber’e anlattı. 
artik_zorunlu_degil5
Artık isteyen yaptıracak
Daha önce tüketiciler hayat sigortası için ödenen bedeli tüketiciler mahkeme yoluyla geri alıyordu. Ancak hayat sigortasından tüketici de faydalandığı ve tükecinin de menfaati söz konusu olduğu için mahkeme bunu haksız şart olarak görmeyip  hayat sigortası için ödedenen bedelin iadesini reddediyordu.
Tüketiciyi yıpratan ve yoran bu süreç torba kanunda yapılan değişiklikle ortadan kalmış oldu. Torba yasada bu düzenleme,  "Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz." denilerek 28. madde ile kanuna eklendi.
Bu madde ile beraber artık türketici kredisi çekmek isteyenler hayat sigortası istemiyorlarsa yaptırmak zorunda değilleri. Daha önceden hayat sigortası yaptıranlar ve poliçelerini ödeyenler ise 28. maddeye istinaden hukuki yollarlar iade talep edebilecekler. 
Ancak bankalar tüketici kredilerinde hayat sigortasını tüketicinin menfaatine göre düzenliyorlardı. Bu durumda hayat sigortası olmayan tüketicilerin borçları, vefat vb. durumlarda mirasçılarına geçecek ve kredi tahsil edilmeye devam edilecek. 

artik_zorunlu_degil3
Zorunlu kredi kalemleri neler?
Kanuna göre artık tüketici kredilerinde sadece zorunlu ve makul olan fatura kalemleri ödenecek.
Elmalı, yeni düzenleme ile beraber zorunlu kalemlerin dışında istenen tüm masraf bedellerinin ise haksız talebe gireceğini söyledi.
Zorunlu fatura kalemlerinde de miktarın BDDK tarafından sınırlandırıldığını söyleyen Elmalı, "Tashih ücreti alınıyor. Araç kredilerinde ekspertiz ücreti hala zorunlu, taşınmaz kredilerinde ise ipotek, damga vergisi ve harçlar da zorunlu olmaya devam edecek" diye konuştu. 

artik_zorunlu_degil4
İlgili kanun maddeleri
MADDE 4- 6502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu
MADDE 29- (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilir. (2) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. (3) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”
MADDE 5- 6502 sayılı Kanunun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu
MADDE 38- (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilir. (2) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. (3) Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”/ Türkiye Gazetesi