RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, şu ifadelere yer verdi:
"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik  26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.  Bu yönetmeliğin amacı; hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak için; sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi ve kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

ÇİP TAKMA ZORUNLULUĞU
Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek. Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere yönetmeliğin Ek-1’de yer alan Beyanname ile başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlüdür. Serbest veteriner hekim meslektaşlarım evcil hayvanların çip takılması konusunda yetkili olup ellerinde gelen her türlü yardımı evcil hayvanların sağlığının tedavisi ve korunması dışında çip uygulamalarında siz halkımızın yanındadırlar.

KAYIT ALTINA ALINACAK
Yönetmeliğin madde 20- (1) Bu yönetmelik kapsamında kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü, gelinciklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5996 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır ve hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde otuz gün içerisinde, kaybolması halinde yedi gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirir. Yetkili veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenir.

HASSASİYET GÖTERİLECEK
Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür. Bu yönetmelik aynı yaşam alanlarını paylaştığımız can dostlarımız ve halkımız için çok önemlidir. Halkımızın çip uygulama konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inancımız tamdır. Halkımıza sağlıklı mutlu, huzurlu, güzel günler dilerim.”