Haftalık çalışma saatleri ülkemizde 45 saattir…

Bu 45 saat mavi yakalılar için geçerlidir…

Memur dediğimiz beyaz yakalılar ise, haftada 40 saat çalışmak zorunda…

Çalışma saatleri ile ilgili daha önceleri bir kaç makale yazmıştım…

Dünyanın gelişmiş bazı ülkelerinde haftalık çalışma saatlerinde düşüşe gidildi…

Bazı ülkelerde haftalık tatil günleri üç güne çıkarıldı…

Bazı ülkelerde çalışma saatleri 6 saate düşürüldü…

Çalışma saatlerinin düşürülmesi sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de düşürülmektedir…

Kimi ülkeler de yavaş çalışma uygulamasına geçti…

Önceki gün İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ‘Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma’ konulu panele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Bakan Bilgin, çalışma hayatına dair yeniliklerin sağlanması gerektiğini aktardı.

Çalışma hayatı mevzuatının, toplumun değişim hızına oranla ilerlemesi ve bu konuda yeniliklerin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

8-5 mesaisinin geride kaldığını söyleyen Bakan Bilgin, “Saatler kolumuza 8-5 mesaisini düzenlemek için gelmiştir. Daha önceleri daha da kötüydü. 10 saat” diyerek cümlelerine başladı ve 1 Mayıs'ın ortaya çıkışının altında da uzun mesai saatlerinin bulunduğunu söyledi. Bakan Vedat Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü; “8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım.

Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışma var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır…”

Bakan doğru söylemekle beraber…

Bir farklı eklemede bulunarak birkaç adım öteye gidelim…

Bu yüzyılın ortalarına doğru insan beden gücünü tamamen yapay zeka robotlara bırakacak…

Dolayısıyla insanlar işsiz kalacak…

Altı saatlik iş bile bulamayacak…

Ve insanlar ya spora yönelecek ya da kültür ve sanata…

Açıkçası devletler çalışmayan vatandaşını doğarken emekli maaşına bağlamak zorunda kalacak…

Çünkü dijital dünya buna zorluyor…

Sağlıcakla kalın…