Komite Üyelerinin SATSO hizmet binasında gerçekleştirdikleri son aylık olağan toplantılarının ana gündemini imar affı oluşturdu. Komite Üyeleri, denetimsiz şekilde yapılan bu uygulamaların yarın olası deprem durumunda ülke için daha büyük tehditlere yol açacağını vurguladılar.

DEPREM DAYANIKLI KENTLER OLUŞTURMAK
Komite Başkanı İlker Ergül, sürekli olan imar aflarının deprem ile mücadeleyi zafiyete uğratacağını ve denetimsizliğin de maalesef inşaatlarda suistimallere yol açacağına dikkat çekerek konuyu şu şekilde değerlendirdi:
“Ülkemizdeafet riskleri bakımından en çok can ve mal kaybına sebep olan afet, deprem afetidir. Depreme dayanıklı kentler oluşturmak ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, devletin asli görevidir. Bu nedenle; devletimiz deprem yönetmeliklerini uygulamaya koyarak ve yapıların bu yönetmeliğe göre yapılmasını kural koymuştur. Kanunlara uygun olarak yapılan ruhsatlı ve iskanlı yapılar da bu yönetmeliğe uygundur. 

"ÖNCEKİ İMAR BARIŞINDA STATİK KONTROLLER YAPILMADI"
Fakat bunun yanında, kuralları hiçe sayarak yapılan kaçak yapılar 6 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan imar barışı ile affedilmiştir. İmar barışı ile affedilen her yapı maalesef depremde acılar yaşatmaya hazır binalardır. Bu af sırasında en azından deprem açısından statik kontrollerin yapılması çok isabetli olacaktı ancak bu da yapılmadı. Bu yapılar herhangi bir denetime tabi olmadan affedilmiş olsa da olası bir deprem bu yapıları affetmeyecektir.

"AFLAR YAPILAN PLANLAMALARI DA ANLAMSIZLAŞTIRIYOR"
Bir imar affı söylentileri gündem olmaya ve af beklentileri kamuoyunda oluşmaya başlamıştır. İmar afları yapılarının yönetmeliğe ve kurallara uygun olarak hiçbir riski atlamadan yapı yapanlarıda mağdur etmektedir. İmar afları, şehirlerin imar planlarınıbozmakta ve önceden yapılan planlamayıda anlamsız hale getirmektedir.Temennimiz ve dileğimiz, kentlerimiziafetlere hazır ve daha yaşanabilir, planlı şekilde gelecek nesillere miras bırakabilmemiz adına imar ile ilgili afların çıkmaması olacaktır.”