Başkan Curoğlu’ndan 69. yıl mesajı Başkan Curoğlu’ndan 69. yıl mesajı

Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının da adil olmadığını ve daha kapsayıcı bir sistem getirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Arslan, “Bu yapı kapsayıcı ve katılımcı bir yapı değil. 1970'li yıllardan gelen bir maalesef mevzuat eskimiş. Türkiye'nin bu yeni Türkiye'yi temsil etmekten uzak çalışanların katılımının büyük ölçüde olmadığı bir modeli biz asla kabul etmiyoruz. Birkaç yıldır bu konuda asgari ücret tespit komisyonuna katılan konfederasyonumuz da bunu fark etti ve bunu ifade etti. Bizler komisyonda yer almamamıza rağmen komisyona bizi davet ederek komisyon çalışmalarından önceki süreçlere iş birliği yapılması talep edilmiştir. Çünkü temsil konusundaki kriz gerçekten bu işin bundan sonra sürdürülemeyeceğini ortaya koymaktadır. O nedenle biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısının baştan sona yeniden daha katılımcı, daha kapsayıcı ve çalışanları daha geniş bir şekilde temsil edecek bir modeli bizim inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTIRILMASINI DESTEKLİYORUZ”
Yüksek enflasyondan dolayı yine Ocak ayındaki asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği asgari ücretin sadece asgari ücrette sınırlı olmamasını, yine bu mevzuatta bir değişiklik yapılarak bütün toplu sözleşme düzenini bozmayacak yeni bir yaklaşma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan, “Asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttırılması evet asgari ücretle çalışanlar için çok büyük bir imkan ve biz bunu destekliyoruz. Ancak toplu sözleşme düzeninin yer aldığı asgari ücretin çok kısa bir mesafede üstünde ücret alan çalışanlarımızın ücretleri asgari ücretle hemen hemen aynı noktaya gelmiş oluyor. Bu aslında Türkiye toplu sözleşme düzenini yok edecek bir tehlikeyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Çalışanların yıllarca sendikalara üye olarak toplu sözleşmeleri de elde ettiklerinin bir çırpıda asgari ücret düzeyine düşmüş olması sendikal örgütlülüğün önünde en ciddi engellerden bir tanesidir. Dolayısıyla bizim hedefimiz hem kamuda hem de özel sektörde asgari ücret arttığı zaman asgari ücretle paralel olarak diğer toplu sözleşme sistemindeki üyelerin de işçilerin de haklarının en az asgari ücret düzeyinde arttırılacağı bir modele ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

KIDEM TAZMİNATI
Kıdem tazminatı konusunda orta vadeli programın açıklanmasından sonra zaman zaman tartışmalar olduğunu hatırlatan Arslan, mevcut kıdem tazminatı mevzuatıyla ilgili Türkiye İşçi Hareketi'nin için yetersiz bir düzenleme olduğunu söyledi. Hak edilen kıdem tazminatlarının büyük ölçüde alınamadığı bir mevzuatın var olduğunu belirten Arslan, gerek SGK’nın kayıtlarını incelediğinde, gerekse TÜİK'in rakamlarını incelediğinde Türkiye'de kıdem tazminatı erişimde çok ciddi zorluklar yaşandığını dikkati çekti. Arslan özellikle arabuluculuk sistemiyle kıdem tazminatı hakkının işçinin elinden alındığını, özel sektörlerde başta olmak üzere işçilerin bu haktan yararlanamadığını dile getirdi.
Arslan, kıdem tazminatı mevzuatının ısrarla, inatla değişmesini istediklerini de ifade ederek, var olan hakların korunduğu ve buradaki eksikliklerin giderilerek, işçilerin kıdem tazminatına erişiminin sağlandığı yeni bir mevzuat istediklerini söyledi.