GELECEK GÖREMİYOR
Başkan Çetin açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Yapılan son araştırmalara göre gençliğin durumu iç açıcı değil. Katılımcıların %70’ten fazlası Türkiye’de gelecek göremiyor. Yarıdan fazlasının hane halkı geliri 5 bin TL altında. Çalışanların yarısı asgari ücret dahi almıyor. En çok burs ve psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)’un gençlerin ihtiyaçlarını analiz etmek için gerçekleştirdiği “Gençlerin İhtiyaçları Araştırması” tamamlandı. KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan araştırmaya göre; gençler “En çok burs ve psikolojik desteğe ihtiyacım var” diyor.

BİN 542 GENÇ KATILDI
Araştırmaya 17-30 yaş aralığındaki bin 542 genç katıldı. Katılımcıların %57’sinin kadın, %41,3’ü erkek olduğu görülüyor. %81,7’si devlet üniversitesinde okuyor. Aylık hane gelirlerine bakıldığında; 10.000 TL ve üzeri hane gelirine sahip gençlerin oranı sadece %17,3. %20’si ise düzenli olarak 500 TL dahi gelirlerinin olmadığını söyledi. Katılımcı gençlerin tek başına yaşarken, dörtte biri 3 kişi, üçte biri ise 4 kişi ile beşte biri ise 5 ve üzerinde kişi ile yaşıyor.

TEDAVİSİNİ ERTELEMİŞ
Yüzde 40’ının bilgisayarı yok, yüzde 48.9’u ekonomik sebeplerden ötürü tedavisini ertelemiş. Yüzde 66’sı mobil internete ve sadece yüzde 64,5’u bilgisayara sahip. Yüzde 71,3’ü Türkiye’de bir gelecek hayal etmiyor. Yüzde 81,6’sı imkânı olsa yurtdışında yaşamak istediğini söylüyor. Yüzde 70’i yaşadığı yeri güvenli bulmuyor. Gençlerin yüzde 38’i burs, geri ödemeli veya geri ödemesiz KYK almıyor yüzde 26.1’i geri ödemesiz, yüzde 18.9’u geri ödemeli KYK bursu alıyor, yüzde 5’i STK’lardan burs alıyor

HARÇLIK ALMIYORLAR
Her 5 katılımcıdan 1’inin aylık hane geliri 500 TL’den az. Yarıdan fazlası aylık hane geliri 5000 TL’den az. Yüzde 37’si ailesinden harçlık almıyor. Çalışanların yaklaşık yarısı asgari ücretten daha düşük ücret alıyor. Yüzde 37’si devlet yurdunda kalıyor/kalacak. Yüzde 34,2’si aile yanında, %19,1’i öğrenci evinde kalıyor. Yüzde 44,7’sinin kendisine ait bir odası bulunmuyor. 5’te 1’i barındıkları ev/yurttaki şartları insani bulmuyor. Sadece yüzde 30,6’sı yaşadığı çevreyi güvenli buluyor

YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ
Cumhuriyet Halk Partisi olarak eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir Cumhuriyet mücadelemizi çocuklarımız ve gençlerimiz için sürdürmeye devam edeceğiz. Partimizin mücadelesi dün olduğu gibi bugünde çocuklarımıza ve gençlerimize onurlu bir gelecek bırakma mücadelesidir.
Partimizin iktidarın da yeni, çağdaş, uygar, demokrat bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.”