Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nin Kuruluşuna Dair Kanunun Moldova Parlamentosu’nda kabul edilişinin 28. yıldönümü çerçevesinde Gagauz Yeri Başkanlığı ve Gagauz Yeri Halk Meclisince başkent Komrat’ta “Gagauzya: Deneyim, Güncel Fırsatlar, Geleceğe Dönük Strateji” başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Sempozyum, Moldova ve Özerk Gagauz Yeri Ulusal Marşlarının okunmasının ardından Gagauz Yeri Başkanı ve Moldova Cumhuriyeti Milletvekili İrina Vlah, Gagauz Yeri Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov’un açılış konuşmalarıyla başladı.

İki oturumla gerçekleşen sempozyumun ilki “Diyalog ve Anlaşma Barış Ve İstikrarın Anahtarıdır” başlığı altında Gagauz Yeri Halk Meclisi Eski Başkanı Dr. Pötr Paşalı yönetiminde gerçekleşti. Birinci oturumda, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pötr Luçinsky, Moldova Cumhuriyeti Parlamento Üyesi ve Moldova Parlamentosuve Gagauz Yeri Halk Meclisi Arası Parlamentolar Çalışma Grubu Eski Başkanı Vlad Batrincea, “Gagauz Yeri’nin Özel Yasal Statüsüne” Dair Kanunun Hazırlanması Komisyonu Başkan Yardımcısı Pötr Buzacı, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Üyesi “Gagauz Yeri’nin Özel Yasal Statüsüne” Dair Kanun Taslağının Hazırlanması Komisyonu Üyesi Serafim Urechean, AKPM Türk Delegasyonu başkanı ve AKPM Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Azınlıklar Sorunlarında Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Fernan de Varenn, Macaristan Azınlıklar Göçünden Sorumlu Başbakan Komiseri Katalin Sılı, Moldova Cumhuriyeti’ndeki Avrupa Birliği Delagasyonu Başkanı Yanis Majeyks, Moldova Cumhuriyeti’ndeki Büyük Britanya’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Steven Mark Fisherile Türk Dünyası Araştırmaları Eğitim ve Kültür Müdürü Metin Köse ve Prof. Dr. Viktor Tvirkun söz aldılar.

Konuşmacılar, Moldova Cumhuriyeti’nin tarihine ve siyasi kültürüne kapsamlı bir bakışla birlikte diyalog ve uzlaşmaya dayalı olan bir devlet örneği mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler ve görüşler ortaya koydular. 

Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi Prof. Dr. Victor Tvirkun tarafından yönetilen “Birlik İçinde Çeşitlilik – Moldova Cumhuriyeti’nin Sürdürülebilir Kalkınmasına Giden Yol” başlıklı 2. oturuma, Moldova Cumhuriyeti Tarım Bakanı, Moldova Parlamentosunun ve Gagauz Yeri Halk Meclisi Arası Parlamentolar Çalışma Grubu Eski Başkanı Vladimir Bolea, Moldova Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Larisa Voloh, Moldova Parlamentosunun ve Gagauz Yeri Halk Meclisi Arası Parlamentolar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Gagauz Yeri Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Giorgi Leyçu, Moldova Cumhuriyeti CMI Ofisi Başkanı Steve Yang, Moldova Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Fedor Gagauz, Romanya Hükümet Temsilciler Meclisi Üyesi Yojef-Dyörd Kulchar-Terza, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ferenc Kalmar, Moldova Cumhuriyeti Başbaşkan Yardımcısı Dr. Alexander Muravsky, Moldova Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Dmitriy Çimpoeş, Moldova Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Mihail Sidorov, M. Maruneviç adına BAM Tarih ve Etnografya Bölümü Yönetmeni Dr. Stepan Bulgar, Gagauz Yeri Hal Meclisi Başkanı Dr. Pötr Paşalı, Hukuk Bilimleri, Komrat Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doçent Doktor Vladlena Lısenko ve Mihai Kendigelen katıldılar.

Oturumda, ortak bir vizyon temelinde Moldova’nın geleceğine ilişkin, bölgesel işbirliği ve çok kültürlülük yoluyla birlikte hareket etme algısına dikkat çekildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan, TİKA Bölge Koordinatörü Selda Özdenoğlu da sempozyumu takip ettiler. / Hüdavendigâr ONUR