Dün Ankara’da 8 ayda ikili görüşmeler dahil olmak üzere 49 kez bir araya gelen altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini tamamladı...

Toplam 156 sayfadan oluşan Anayasa değişiklik önerisiyle eskiye dönüş sinyali verildi...

Taslakta dikkat çekici ve bir o kadar da ilginç ayrıntılar var…

O ayrıntılardan bazıları şöyle;

Seçim barajı için yüzde 3 önerisi…

Partili Cumhurbaşkanlığı dönemi bitecek…

Siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesi, TBMM’nin iznine bağlanacak...

Anayasanın 25’inci maddesinde yapılacak değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak…

Taslağa göre keyfi sınırlamaların önüne geçilecek...

Milletvekillerinin sadece ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halinde dokunulmazlıktan faydalanamayacağı bir düzenleme hayata geçirilecek...

Dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması hükmü getirilecek...

Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama ve edimi ifasını fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı hükmü getirilecek...

Bütçe yetkisi Meclis’e iade edilecek...

Meclis, ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecek...

Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kurulacak…

Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son verilecek.

OHAL KHK’ları kaldırılacak…

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek...

Sayıştay yüksek mahkeme statüsüne kavuşturulacak...

RTÜK üyeleri, basın mensupları ile iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek...

Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak...

Bu 156 sayfanın özetine bakıldığında eski Türkiye’ye dönülmek isteniyor…

Fakat bu geri dönüşün olmayacağını kendileri de biliyor…

Bu milletin önüne eski sistemi getirseniz emin olun kabul etmez…

Çünkü yeni sistemde devletin çarklarının nasıl hızlı döndüğünü şu kısacık zamanda halk gördü…

Dolayısıyla altılı masanın bu önerisi, daha doğrusu anayasa taslağı rafta ömrünü tamamlar…

Sağlıcakla kalın…