Hele hele…

Siyaset yapıyorsan…

Sözcüklerini seçerek söylemek gerek…

Kişi siyasetini her partide yapar…

Hatta bağımsız bile yol alabilir…

Siyasetin amacı millete hizmet etmek içindir…

Kişiler de siyaseti zaten bunun için yapar…

Bir de siyaseti yapanlar…

Bazen politik konuşur…

Çünkü…

Politik konuşma…

Siyasette küslüğe yer olmadığını perçinlemek içindir…

Siyaset bazı insanlar için kimliktir…

Kimileri için basmamaktır…

Birileri için de kazanç sağlama metodudur…

Siyasette kazanç sağlama iki türlüdür…

Birincisi manevi…

İkincisi ise maddi…

Siyaset bilimi der ki…

İki nokta üst üste…

Politika bilimi ya da politoloji, siyasi teorileri ve siyasi teorilerin pratiklerini inceleyen, siyasi sistemler ve siyasi davranışlar alanıyla ilgilenen bir sosyal bilim alanıdır...

Öte yandan aynı bilimin genişletilmiş manası: Siyaset bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasi kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasi katılma, toplumsal yapı ve iktidar ilişkisi, devletin kökeni, siyasi değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir...

Siyaset bilimi, karşılaştırmalı siyasetsiyasi ekonomiuluslararası ilişkilersiyaset teorisikamu yönetimikamu politikası ve siyasal metodoloji dahil olmak üzere çok sayıda alt alanı kapsar… Ayrıca, ekonomihukuksosyolojitarihfelsefebeşeri coğrafyagazeteciliksiyasal antropoloji ve sosyal politika alanlarıyla da ilgilidir ve bunlardan yararlanır…

Bazen bu konuda çok boşa kürek çeken var…

Fakat siyaset biliminde politika içerisinde konuşturan siyasetçiler de var…

Yarın buluşmak üzere…

Sağlıcakla kalın…