"YETERSİZ KALIYOR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdinç Atalay, şu ifadelere yer verdi:
“Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretler, ekonomik koşullar dikkate alındığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu durum muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız hale getirmektedir.  3568 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak Asgari Ücret tarifesine uygulanan yüzde 85 oranındaki artışın yeterli olmadığı kanaati oluşmuştur. 

Aile'den hanelere 450 milyon TL'lik kaynak Aile'den hanelere 450 milyon TL'lik kaynak

"CİDDİ BOYUTTA TEHDİT"
Birlik Yönetim Kurulu’nun 06.01.2023 tarih ve 19 nolu kararı ile yeniden değerleme oranının tarifeye yansıtılarak uygulanmasına karar verilmiş olup, enflasyondan kaynaklı kayıpların telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 122) farkın yansıtılarak uygulanması tavsiye edilmiştir. 20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücret, yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Uygulanmakta olan asgari ücret tarifesi, Birliğimizin öneri ve beklentilerinin zaten çok altında artırılarak yayımlanmış iken temel gider kalemimiz olan işçilik ücretlerinin yüzde 34 oranında artırılması, muhasebe işletmelerinin sürdürülebilirliğini ciddi boyutta tehdit eder hale getirmiştir.

"OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR"
Meslek mensuplarımızın çok büyük bir bölümü asgari ücret tarifesindeki tutarları baz alarak sözleşme imzalamaktadır. Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiş, yapılan son asgari ücret artışı ile 2023 yılı tarifesinde yapılan artış tamamen anlamsız hale gelmiştir. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin, en azından asgari ücret artışından kaynaklı kaybı telafi edecek şekilde yüzde 35 oranında artırılarak 1 Temmuzdan itibaren uygulanması gerekmektedir.”