RESMİ GAZETEDE

EPDK  enerji sektöründe kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) siber güvenliğini sürekli olarak gelişen ihtiyaç ve tehditlere göre iyileştirmek, minimum kabul edilebilir güvenlik seviyesini tanımlamak, siber dayanıklılığını ve olgunluğunu sağlamak amacıyla “Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği” hazırlanarak 06.06.2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK’dan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’ne Önemli Görev1

ÇALIŞMA GRUBU

Yönetmelik, mevcut haliyle “Elektrik Dağıtım” ve “Doğal Gaz Dağıtım” sektörleri özelinde yayımlanmış olup kapsam maddesinde adı geçen diğer enerji alt sektörlerine yönelik model geliştirme çalışmalarını da kapsamaktadır. Yönetmeliğin kapsam maddesinde yer alan tüm enerji alt sektörlerini kapsayacak şekilde, bu sektörlerin yetkinlik modeli denetimlerini yapacak firma personelinde “SAÜ Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi tarafından verilen EKS eğitimleri sonrası başarı sertifikası” aranacak kriterlerden biri olarak belirlendi. Eğitim programı içeriğinin hazırlanması ve eğitim sonrası başarı kriteri unsurlarının belirlenmesi için Prof. Dr. İbrahim Özçelik koordinatörlüğünde CENTER SAU araştırmacılarından oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.

KARASU’DA PEDALLAR DAHA  YEŞİL BİR ÇEVRE İÇİN ÇEVRİLDİ KARASU’DA PEDALLAR DAHA YEŞİL BİR ÇEVRE İÇİN ÇEVRİLDİ

BAŞARILARDAN ÖTÜRÜ

CENTER SAU’nun Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde ve STM firması işbirliğiyle SAÜ yürütücülüğünde 2 Şubat 2021 tarihinde açıldığını söyleyen Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin Koordinatörü Prof. Dr. Özçelik, “Merkezimiz kurulduğu günden bu yana akademik çalışma, proje, sektörel faaliyetler ve işbirliklerinde bulundu. Bu konularda elde edilen başarılardan ve kamu otoritelerinin takdirinden ötürü EPDK tarafından bu yetki verildi” diye konuştu.

EPDK’dan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’ne Önemli Görev2

KİLOMETRE TAŞI

Prof. Dr. Özçelik verilen bu yetkinin özellikle yerli ekosistemde standardizasyon konusunda önemli bir kilometre taşı olacağını ve enerji sektörü özelinde geliştirilen endüstriyel kontrol sistemleri odaklı regülasyonlara ilişkin insan kaynağının eğitilmesi ve sertifikalandırılması noktasında test yatağı merkezini ar-ge çalışmaları ile birlikte yeni bir merkeze dönüştüreceğini söyledi.  Prof. Dr. Özçelik, ayrıca ilgili yönetmeliğin hazırlanmasına ve çıkarılmasına katkıda bulunan EPDK yetkililerine teşekkürlerini iletti.