6 AYLIK ENFLASYON ORANI

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen, banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının ortaklaşa hareket ederek öncülük etme noktasında sorumluluk üstlenmesi ve gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması elzemdir şeklinde konuştu.

ebs okul ziyaretleri   (6)

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMA

Mengen, “Süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadrolu istihdam edilmeli. Toplumun temel taşı olan ailenin tehdit altında olduğu’ gerçeği ıskalanmadan aile birliğinin sağlanması noktasındaki hassasiyet gözetilmeli, sözleşmeli personel kadroya geçirilerek toplumsal maliyetin üretilmesi önlenmelidir. 4/C'den 4/B'ye geçen personelin, bu konuda verilen yargı kararları da göz önünde bulundurularak hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması ve özellikle el değiştiren belediyelerde yaşanan emekçi kıyımının giderilecek şekilde çalışmanın tamamlanması gerekmektedir” dedi.

ebs okul ziyaretleri   (5)

HİÇBİR YÜK GETİRMİYOR

Murat Mengen, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin kamu işverenine ve maliyesine hiçbir yük getirmediğini vurgulayarak, çalışmanın hayata geçirilmesiyle birlikte toplumsal alanda önemli memnuniyet oluşturacağına ve kamu hizmetlerinde verimliliğin artacağına dikkat çekti. Mengen; “Yapılan önemli iyileştirmelerin yanı sıra, başta şef ve tekniker olmak üzere, kamu görevlilerinin 1. dereceye gelmek şartıyla 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve 3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta YHS personeli olmak üzere, tazminat yansıtma oranlarında ilave artış sağlanması ve YHS’nın kaldırılarak GİH’e aktarılması için düzenleme yapılmasının genel memnuniyet üretecektir.

ebs okul ziyaretleri   (4)

BİR AN ÖNCE İLAN EDİLMELİ

Unvan değişikliği sınavlarının bir an önce ilan edilerek yapılması gerektiğini belirten Mengen; Son dört yıldır görevde yükselme sınavı; yaklaşık iki yıldır da unvan değişikliği sınavı yapılmadığı dikkate alındığında aradan geçen zaman zarfında değişik sebeplerle görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar açısından çok sayıda münhal kadro oluşmuştur. Bu konuda beklentiler ivedilikle karşılanmalıdır” dedi.

ebs okul ziyaretleri   (3)

SINAVSIZ VERİLMELİ

Mengen, ayrıca, 2022 yılı içerisindeki yüksek enflasyon oranına dikkat çekerek, kamu görevlilerinin yaşadığı gelir kayıplarının telafisi için enflasyon farkına ilave bir iyileştirme ile kayıpların giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Öğretmenlik Meslek Kanununa da değinen Mengen, 5. Toplu Sözleşme teklifimizde olduğu gibi 8 yıl uzman öğretmenlik, 12 yıl ise başöğretmenlik için yeterli bir süredir. 8 ve 12 yılını dolduran öğretmenlere uzman ve başöğretmenlik tazminatları sınavsız verilmeli şeklinde vurguladı.

ebs okul ziyaretleri   (2)