KONTROL EDİLDİ
Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü mühendislerinden Bekir Karpuz ve Gökhan Ervan tarafından Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akyazı, Geyve ve Gebze Orman İşletme Müdürlüklerinde Endüstriyel Plantasyon Sahaları kontrol edildi. Genel Müdürlükten gelen ekibe Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü mühendisi Hüseyin Şahin eşlik etti.

Geyve Ülkü Ocakları Türkiye 2.'si oldu Geyve Ülkü Ocakları Türkiye 2.'si oldu

03-11
İNCELEME YAPILDI
Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Akyazı Orman İşletme Şefliğinde Dişbudak ve Kavak Endüstriyel Plantasyon sahaları, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Beypınar Orman İşletme Şefliğinde Kızılçam Endüstriyel Plantasyon sahaları ve Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Mollafenari Orman İşletme Şefliğinde Sahilçamı Endüstriyel Plantasyon sahalarında incelemelerde bulundu.

02-10

01-14

05-8

04-8