Pandemi sonrası tedarik zincirlerinde kopmalar yaşandı…

Özellikle sanayi mallarının üretiminde yavaşlama ve üretilen malların sipariş verilen yerlere dağıtımında sıkıntı yaşanması…

Yine pandemi süreci sonrası tarımda gerileme ve temel gıda maddelerinin temeli olan tarım ürünlerindeki fiyatların fahiş şekilde artması…

Ekrem başkan bunu öngörerek mi yaptı…

Yoksa tarımın bu yüzyılda çok daha önem kazanacağını düşünerek mi adım attı bilemem…

Lakin büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra tarım ürünlerinin çeşitliliğine ve tarım ürünlerindeki üretimin artırılmasına ön ayak olarak girişimlerde bulundu…

Tarımla olan ilgisini büyükşehir belediye başkanı olarak eleştirenler oldu…

Fakat…

Bugün bu girişimlerin ne kadar önem arz ettiğini daha iyi anlıyoruz…

Çünkü…

Pandemi sürecinde gıda milliyetçiliği ve yerli üretim kavramları ön plana çıktı…

Sınırların kapanması, ülkelerin ihracatlarını kesmesi, artık yerli ve yeterli üretimi vazgeçilmez hale getirdi…

Gıda tedarik zincirleri tohumdan üretime, hasattan nakliyeye, depolamadan pazarlamaya kadar birçok unsuru içinde barındırır...

Bu sistemi basitleştirmek ve üreteci-tüketici arasındaki kademeleri azaltmak için, gıda tedarikinde kısa değer zincirleri gelecek 10 yılda gündemde olacak konulardandır...

Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olduğunu düşündüğünüzde…

Tarımda ve sanayide, eldeki kaynakla, yeterlilik temelinde en verimli ve en kârlı üretimi yapmak, yani optimizasyonu sağlamak, sürdürülebilirlik için gelecekte öncelikli olacaktır…

En önemlisi coğrafya kaderdir…

Sakarya coğrafya olarak çok güzel bir alanı kaplamaktadır…

Çünkü…

Sakarya…

Hem tarım kentidir…

Hem sanayi kentidir…

Hem bilim kentidir…

Ve hem de turizm kentidir…

Bu şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapanlar bu dört ana unsuru düşünerek yerelde yöneticilik yapmalıdır…

Sayın Başkan bu dört ana unsurların bilincinde şehri yönetmeye çalışıyor…

Özellikle buğday, ayçiçeği ve benzeri mahsullerin fiyatlarının uçtuğu şu günlerde Tarıma verdiği önem kayda değerdir…

Demem o ki: Ekrem başkan tarıma yaptığı yatırım konusunda doğru yoldadır…

Sağlıcakla kalın…