Düzgün’ün açıklaması şu şekilde:
"Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında alınan kararla 11 Ekim, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizliğin farkına varılması için Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edilmiştir.

Birleşmiş Milletler'in bu kararı almasında Türkiye öncülük eden ülkelerden biridir. Fakat buna rağmen ülkemizdeki kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcılığı önlemek için gereken özen gösterilmemiştir.

Hala kız çocuklarının erken yaşlarda evlenmek zorunda bırakıldığı, eğitim hakkının erken yaşta elinden alındığı, ev içinde veya dışında çalışmaya zorlandığı, sosyal hayatın içinde hak ettiği yerin verilmediği, giyim kuşamından, oturup kalkmasına kadar yasaklarla kuşatıldığı  gerçeğiülkemizde kız çocuklarının  ayrımcılığa maruz kalmaması için gerekli politikaların üretilemediğinin en büyük kanıtıdır.

Kız çocuklarının eğitim haklarının elinden alınması, kız çocuklarının zorunlu eğitim çağında dahi okula gönderilmemesi en temel sorunlardan biridir.  2013 yılında ilkokul çağındaki kız çocuklarının %99,6’sı okula kayıtlıyken 2021 yılında bu oran %93,1’e inmiştir. Yani 2021 yılı itibariyle kız çocuklarımızın %7’si ilkokul eğitimi dahi alamamaktadır. Okul dışında kalan, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek eğitime ve donanıma sahip olamayan kız çocukları yaşamları boyunca  her türlü şiddete ve istismara açık hale gelebilmektedir.

Aile içi şiddetin en büyük mağdurlarından biri kız çocuklarıdır. Kız çocuklarının maruz kaldığı şiddet ilerleyen yaşlarda sevgili veya eş şiddeti olarak devam etmektedir.

Kız çocuklarını ayrımcılığa maruz bırakmamak, eğitim almalarını ve ileride yetenekleri ve becerileri doğrultusunda bir meslek edinmelerini, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak, onları sağlıklı, özgüvenli, üretken haline getirmek hepimizin görevidir. 

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Sakarya Barosu  Çocuk Hakları Merkezi olarak, kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalmalarının önlenmesi için şehrimizde ve ülkemizde  elimizden gelen her çabayı göstereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”