Türkolog, dil bilimci Dr. Yusuf Gedikli’nin kaleme aldığı Dillerin Şifresi Hint-Avrupa Dillerinin Köken Bilimine Giriş adlı kitabı Boğaziçi yayınlarından çıktı. Bilindiği gibi serinin birinci kitabı Dillerin Şifresi-Dillerin Kökeni ve Türeyişi adlı  eseri 2015’te yine Boğaziçi yayınları yayımlamıştı.

Yusuf Gedikli, kitabın ikinci cildinin çıkmasından dolayı çok sevinçli olduğunu belirterek şunları söyledi;  “Kitabımızın üçüncü cildini başta Hint-Avrupa dilleri olmak üzere öbür dünya dillerine ayıracağımızı bildirmiştik. Bunda da amacımız bilgi ve bulgularımızı dünya dillerinden örnekler vererek ispatlamaktı. Bu eserimizle vaadimizi tamamen yerine getirmiş bulunuyoruz. Yalnızca kitabımız üçüncü cilt olarak değil, ikinci cilt olarak çıktı. Eserimizin ağırlığını Hint-Avrupa dilleri meydana getirmektedir. Bu dillerin yanı sıra dünyadaki şu dillere ait ocak ve kelimelere de yer verdik: Bask, Ural, Moğul, Mançu - Tunguz, Kore, Japon, Çin, Dravid, Kafkas, Sümer, Hami - Sami, Hoysan, Sudan-Gine, Aravak, Polinezya. Böylece 16 dil ailesinden söz etmiş olduk. Hint- Avrupa dil ailesinden eklerle birlikte 1080, öteki 15 dil ailesinden 160 ocağa, toplam 1240 ocağa yer verdik. 1240 ocağın tezlerimizi ispatlamak için yeterli olduğuna inanıyoruz.”

Gedikli, Dillerin Şifresi serisinin üçüncü cildinin ise Hint-Avrupa Dillerinin Köken Bilimine Giriş adını taşıyacağını sözlerine ekledi. (HÜDAVENDİGAR ONUR)

yusuf_gedikli_kitap