Medya detay yazarlarından Dil bilimci Dr. Yusuf Gedikli’nin kaleme aldığı “İlk ve Orta Çağlar Türk Şiiri Hunlar Öncesinden Yunus Emre’ye MÖ 822-MS 1320” adlı yapıtı Post yayınlarından çıktı.

‘Karagöz Göklerde’ heyecanı sırasıyla tüm ilçelerde ‘Karagöz Göklerde’ heyecanı sırasıyla tüm ilçelerde

Dil bilimi alanında Dillerin Şifresi adlı iki yapıtı bilim dünyasına sunan Gedikli, bu eserinde MÖ 822 yılından başlayarak Türklerle ilgili yazılan ve Türklerin yazdığı şiirlerden örnekler vermektedir. Kitapta Hun öncesi, Hun, Sonraki Hun, Avrupa Hun, Tabgaç, Töles-Göktürk, Eski Uygur, Erken İslami devir; Karahanlı, Müslüman Uygur, Kuman (Kıpçak), Eski Anadolu dönemlerine ait şiirler yer almaktadır.

Gedikli’nin eserini okuyanlar Çinlilerin Türklere bakışı, aynı zamanda Çin duyuş, düşünüş, yaşayış tarzı hakkında fikir edinmektedir.

Kitabı elde etmek isteyenler Post yayınlarının 0212 512 70 20 nolu telefonunu arayabilir. /Hüdavendigâr ONUR