Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve dünyanın içinde bulunduğu enerji kıtlığında ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarmak adına inşa edilen Sakarya Katı Atık Entegre Tesisi'nde bugüne dek 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca cam, metal, kağıt ve plastik atıklar da ayrıştırılarak hammadde olarak ikinci kez tüketime kazandırılıyor. 

buyuksehir_sekay_elektrik_uretimine_devam_ediyor (1)
Çöp kaynak olarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor
Sakarya’da sokaklarda bulunan her çöp tenekesine bırakılan çöp bu tesise gelerek geri dönüşümün bir parçası oluyor. Tesise 16 ilçeden günlük toplam bin ton çöp geliyor. Bu da Sakarya’da her vatandaş günlük ortalama 1 kilogram çöp meydana getirdiğini gösteriyor. Bu çöpler katı atık entegre tesisinde işlenerek geri dönüşüme, enerjiye ve gübreye dönüştürülüyor. Çöp olarak nitelendirilen her şey tüketim odaklı yaşamda ikinci kez nitelik kazanıyor. Bu sayede çöp kaynak olarak tekrar ekonomiye kazandırılmış oluyor. 

buyuksehir_sekay_elektrik_uretimine_devam_ediyor (2)
110 bin ton tıbbi atık sterilize ediliyor
Sıfır atık projesi kapsamında hayat geçirilen Katı Atık Entegre Tesisi ile bir yandan enerji üretilerek bir yandan da üretim döngüsüne tekrar kazandırılan hammadde ile şehrin katma değer üretimi artıyor. Buraya gelen günlük bin ton çöp öncelikle ayrıştırma merkezimize gidiyor ve burada cam, kâğıt, plastik, organik atıklar olmak üzere ayrıştırılıyor. Ayrıca aylık ortalama 110 ton tıbbi atık tesisin bir bölümünde toplanarak sterilize ediliyor. Sterilize işleminden sonra zararsız hale getirilen tıbbi atıklarda düzenli depolama sahasında muhafaza edilerek geri dönüşümün ve enerji üretiminin bir parçası haline geliyor.  

buyuksehir_sekay_elektrik_uretimine_devam_ediyor (4)
Hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanıyor 
Gelen çöplerin yüzde 30’luk kısmı zemini mebran ve dere çakılı ile örtülü olan düzenli depolama sahasında muhafaza edilip çürütülerek borularla metan gazı elde ediliyor. Zeminde serili olan mebran ve dere çakılı sayesinde toprağa sızıntı engellenerek çöpün toprağı ve dolayısı ile çevreyi kirletmesi engelleniyor. Kalan yüzde 70’lik kısımdan ayrıştırılan cam, kâğıt, metal ve plastik geri dönüşüm ile hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Elde edilen metan gazı ve çöpün geriye kalan kısımdan elde edilen biogaz ile elektrik enerjisi üretilirken aynı zamanda gübre ve atıktan üretilmiş yakıt da üretiliyor. Günümüz ve geleceğin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan enerji ihtiyacının bir kısmını insanlık için önemsiz bir atık ve detay olan çöplerden elde ediliyor. Tüm geri dönüşüm prosesleri uygulanarak sıfır atık yönetimi ile hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanıyor. 

buyuksehir_sekay_elektrik_uretimine_devam_ediyor (3)
110 bin kişinin elektriği Büyükşehir’den
İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile14,04 MW/h üretim kapasitesi ile bugüne dek 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisini çöpten üretti. 110 bin kişinin günlük elektrik enerjisi tüketimini karşılayan tesis, fosil yakıtların çevre kirliliğine neden olarak ürettiği enerjiye oranla karbon emisyon salınımını asgari seviyelerde tuttuğu için oldukça çevreci bir üretim modeli. Doğaya atılmayarak çöp kutusuna atılan her atık tesiste işlenerek hayata ekonomiye kazandırılıyor.

buyuksehir_sekay_elektrik_uretimine_devam_ediyor (5)