GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) Dönem Toplantısı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın dönem başkanlığında Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üniversitelerarası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla kurulan BKÜB Dönem Toplantısı’nda; ortak eğitim fuarları, akademik hareketlilik, öğrenci hareketliliği, eğitim ve Ar-Ge politikaları, üniversiteler için Avrupa Birliği kaynakları ve destekleri ele alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğitim destek hizmetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantının sonunda üniversitelerin ortak çalışma planları üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, görüş ve öneriler değerlendirildi.

7-116

TOPLANTININ ÇIKTILARI

Toplantıda, BKÜB’de yer alan üniversiteler arasında öğrenci hareketliliğini artırmak amacıyla +1 Eğitim Modeli kapsamında iş yeri uygulamasına gidecek öğrencilere yer bulunması için iş birliği yapılması kararı alındı. Ayrıca uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalarda iş birliği gerçekleştirilmesi, uluslararasılaşma ile ilgili ortak faaliyetlerin planlanması, üniversiteler arası ortak Ar-Ge çalışmaları ve akademisyen değişimlerinin desteklenmesi toplantının çıktıları arasında yer aldı.

4-262

KATILIMCILAR

KÜ Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü de katıldı. Hülagü’nün yanı sıra toplantıda KÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer,  Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi ile Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Daire Başkanı Fatih Aydın yer aldı.

3-3342-3711-488