Burnumuzun dibinde savaş var…

Ukrayna ve Rusya savaşı üç haftadır devam ediyor…

Onlarca binlerce asker ve sivil öldü…

Bu savaşlarda kimyasal silah da kullanılmakta…

Çok sıkışırsa Rusya nükleer silah da kullanabilir…

Anlayacağınız…

Suriye’de savaş…

Irak zaten belirsiz bir bölge…

Akdeniz karışık derken…

Ülke olarak ateşten çember etrafımız…

Peki, biz ülke olarak…

Yarınlarda bir kimyasal silah ya da nükleer bombaya maruz kaldığımızda (inşallah öyle bir durum yaşamayız) vatandaşın girebileceği toplu ya da bireysel sığınaklar var mı?

Yok…

Varsa da yetersiz…

Açıkçası…

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır...

Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir...

Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir...

Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir…

Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir…

Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi...

Sakarya’da var mı?

Ben bilmiyorum…

Bilen varsa söylesin…

Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması...

Böyle bir plan var mı?

Onu da bilmiyorum…

Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması...

Varsa böyle sığınaklar mutlaka kullanılıyordur…

Demem o ki…

Yarından tezi yok…

Mutlaka toplumsal sığınaklar yapılmaya başlanmalı…

Kim Sakarya’da toplumsal sığınak var diyorsa, bana söylesin…

Bazı yerler var…

Bunlar başka amaçla kullanılıyor ama…

Sakarya’nın nüfusunu baz aldığınızda devede kulaktır bu sığınaklar…

Türkiye genelinde de sığınakların yetersiz olduğunu hem de çok yetersiz olduğunu düşünüyorum…

İmar yasasında her ne kadar sığınak varsa da yeni yapılacak binalarda…

Genelde bu sığınaklar yapılmıyor…

Yapılsa bile yetersizdir…

Bu yazıda amacım kimseyi yermek değildir…

Zira…

Her an üçüncü dünya savaşı başlayabilir…

Ve…

Allah korusun kendimizi bir savaşın içinde bulabiliriz…

Dolayısıyla…

Halkı korumak adına sığınaklarımız yeterli mi veya yetersiz mi diye bunun bir gözden geçirilmesi için bu konuyu gündeme taşımış bulunuyorum…

Umarım yararlı olmuştur…

Sağlıcakla kalın…