• Yanlış 1: ‘Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek.’
  • Doğru: ‘Kurumumuz süreli yayınları ile sosyal medya hesaplarını kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.’

BEYANNAMELER SAVCILIĞA

  • Yanlış 2: ‘Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumu’na verildi.’
  • Doğru: ‘5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam edilmektedir.’

BASIN KARTLARI

  • Yanlış 3: ‘Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor.’
  • Doğru: ‘Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır.’

CEZA DEĞİL MAHSUP

  • Yanlış 4: ‘Basın İlan Kurumu, süreli yayınlara para cezası vermektedir.’
  • Doğru: ‘Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir. Dolayısıyla süreli yayınlara para cezası uygulaması mümkün değildir.’

HABERLERE YAPTIRIM

  • Yanlış 5: ‘Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir.’
  • Doğru: ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararında, suç kapsamına giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlamaktadır. Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49. madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılamayacağı daha önceden ilan edilmiştir.’